Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Depresja stanowi poważne wyzwanie społeczne ze względu na jej częstotliwość oraz skutki społeczne. Istotne są również konsekwencje ekonomiczne, z których w Stanach Zjednoczonych szacuje się na około 210 miliardów dolarów rocznie, a w Polsce w 2014 roku oszacowano na 1–2,6 miliarda złotych rocznie. Znaczącą część tych kosztów stanowi utrata dni pracy oraz wycofywanie się osób dotkniętych depresją z rynku pracy.

Absencja w pracy

Zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresja, stają się główną przyczyną absencji chorobowej w krajach OECD, a ta zależność narasta. Badania wykazują, że absencja związana z depresją częściej niż z innymi problemami zdrowotnymi prowadzi do opuszczenia rynku pracy w ciągu pięciu lat. Dodatkowo, dane wskazują, że okresy nieobecności spowodowane depresją są dłuższe niż w przypadku innych chorób, nawet przy stosowaniu nowoczesnych terapii, i często kończą się przekształceniem w niezdolność do pracy. Dłuższa absencja z powodu depresji utrudnia powrót do pracy i częściej prowadzi do trwałego opuszczenia rynku pracy, z uwzględnieniem przejścia na rentę.

Inne badania sugerują wzajemny związek między zwolnieniami a depresją, co oznacza, że długotrwałe okresy nieobecności spowodowane depresją mogą nasilać jej objawy, a nawet prowadzić do prób samobójczych. Niemniej jednak istnieją dane, które pokazują, że większy odsetek pacjentów z depresją, którzy powracają do zdrowia, powraca do aktywności zawodowej niż pozostaje bez pracy.

Spadek wydajności pracy

Oprócz kosztów związanych z nieobecnością pracowników w pracy i wynikającymi z tego stratami, istnieją także koszty związane z obniżoną wydajnością zawodową osób z depresją obecnymi na stanowisku pracy. Osoby te często napotykają trudności w wykonywaniu zadań zawodowych, zarówno intelektualnych, jak i fizycznych, oraz w relacjach interpersonalnych. Dodatkowo, mają trudności z dotrzymywaniem terminów w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. W efekcie popełniają więcej błędów, a ich funkcjonowanie w pracy może nawet stwarzać zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Podsumowanie wyników badań CIOP-PIB

W wytycznych CIOP-PIB „Wsparcie pracowników z depresją” Czytamy:

„Wyniki badań uzyskane w CIOP-PIB potwierdzają dane amerykańskie świadczące o tym, że osoby z depresją charakteryzuje istotnie niższa zdolność do pracy niż osoby bez depresji lub osoby z innymi problemami zdrowotnymi. Szczególnie widoczna jest zwiększona absencja chorobowa tych osób, a także obecność bez wydajności i zaangażowania w pracę, czyli prezentyzm.

Kolejne wyniki świadczą o tym, że osoby z depresją postrzegają swoje miejsca pracy jako te, w których:

  • stawia się zbyt wysokie wymagania dotyczące pracy,
  • pracownik nie ma wpływu na własną pracę,
  • pracownikowi trudno jest zachować równowagę praca–dom,
  • przełożeni nie wspierają swoich pracowników,
  • niski jest poziom sprawiedliwości i szacunku,
  • otrzymywane nagrody za pracę są niewystarczające,
  • nie zapewnia się pracownikom możliwości rozwoju zawodowego,
  • jakość przywództwa jest niska.”

Źródło: materiały CIOP i PIB

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline