SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kto dokonuje zgłoszenia choroby zawodowej?

Chorobą zawodową określa się schorzenie, które powstało w wyniku działań czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. Wykaz chorób zawodowych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Obowiązki pracodawcy oraz postępowanie w sprawie chorób zawodowych określa  art. 235. Kodeksu pracy. A więc, zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika dokonuje:

  • pracodawca;
  • lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika;
  • pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  • lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza pracodawca na odpowiednim formularzu do państwowego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy. Ich właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy.

Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie zatrudnienia pracownika lub po zakończeniu pracy. Warunkiem jest udokumentowanie występujących objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040)Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej