SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

PPOŻ. i Ochrona
Środowiska

Ochrona przeciwpożarowa w firmie to temat przewodni najnowszego wydania magazynu SEKA. Podjęliśmy go, mając na uwadze nie tylko fizyczne, lecz także ekonomiczne bezpieczeństwo pracowników. Wychodzimy bowiem z założenia, że zdecydowanie lepiej jest „zapobiegać niż leczyć” – czyli zalecamy przeciwdziałanie pożarom, które często zabierają życie, niszczą zakład i miejsca pracy.

Kolejnym ważnym tematem, który powinien zostać zauważony w praktyce biznesowej, jest ochrona środowiska – nie tylko z powodu jej coraz większej medialności, ale również dlatego, że dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, gdzie pracujemy, mieszkamy, odpoczywamy. Oddziaływanie naszych przedsiębiorstw, firm, zakładów na środowisko jest duże. Suma wszystkich negatywnych mikrodziałań składa się na efekt końcowy w postaci globalnie złego stanu powietrza, wody, gleby itd. W magazynie SEKA podejmujemy ten temat, podkreślając jednak pozytywne znaczenie ochrony środowiska dla biznesu.


W numerze:

  • Ochrona przeciwpożarowa w obiektach przemysłowych i magazynowych tekst mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Zawisza
  • Audyt przeciwpożarowy w zakładzie pracy tekst st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Sławomir Klusek
  • Wpływ audytu z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska na zniżkę ubezpieczeniową
  • Jak zostać strażakiem tekst mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio
  • Wyzwania dla sektora słodyczy rozmowa z Robertem Rudnickim – prezesem zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.
  • Ludzie, Klienci, Wspólnota i Zysk rozmowa z Kamilem Silskim, głównym specjalistą ds. BHP, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
  • Zazieleńmy się tekst Jarosław Musiał
  • Chcemy budować przyjaźnie dla ludzi i środowiska rozmowa z Leszkiem Magierą – wiceprezesem zarządu ETP S.A. oraz Agnieszką Studnicką – kierownikiem dz. BHP


Zapytaj o współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Zobacz dobre praktyki Partnerów SEKA S.A.

Zapisz się na nasz newsletter!