SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wystartowała piąta edycja Mistrzostw Kadry BHP. Do testu gotowi start! Pierwszy etap mistrzostw organizowanych przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, której członkiem jest SEKA S.A., rozegrany zostanie dniach 7 – 26 maja br. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody na sumaryczną kwotę 1200 złotych.

Mistrzostwa Kadry BHP to największy w kraju konkurs branżowy, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, integracja środowiska specjalistów oraz stworzenie prestiżowego rankingu wśród ekspertów. W zmaganiach mogą wziąć udział specjaliści i pracownicy działów BHP jak i osoby zainteresowane tą dziedziną, ale niezajmujący się nią zawodowo. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele koalicji, eksperci oraz przedstawiciele patronów honorowych imprezy. Kolejny raz przewodniczącym jest Marek Maszewski Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. reprezentujący naszą firmę.

I Etap

Całość konkursu rozegrana będzie metodą on-line. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z trzydziestu losowo wybranych pytań. Czas na odpowiedź jest ograniczony a do testu można przystąpić tylko raz. Spośród uczestników zostanie wybranych pięćdziesięciu o najwyższym dorobku punktowym, którzy przejdą do drugiego etapu.

II Etap

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach 7-10 czerwca. Podobnie jak w pierwszej części składać się będzie z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Dodatkowo uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 5 pytań otwartych. Spośród uczestników drugiego etapu zostanie wybranych 20, którzy uzyskają najwyższą sumę punktów z I i II etapu. Komisja konkursowa oceni ich odpowiedzi na pytania otwarte. W dalszym etapie finaliści zostaną wyłonieni na podstawie najwyższej liczby punktów uzyskanych na II etapie oraz najwyżej ocenionego przez Komisję Konkursową rozwiązania pięciu pytań otwartych. Będą brane pod uwagę: sposób rozwiązania studium, uzasadnienie działań oraz najlepiej dobrane narzędzia.

W tym roku nagrodami będą laptop MacBook Air 13, kamera GoPro HERO 7 i smartband FITBIT Charge 3.Obok nagród rzeczowych na laureatów Mistrzostw czekają  zaproszenia na różnego rodzaju imprezy branżowe. Nasza firm ufundowała vouchery na szkolenia i powerbanki praktyczny gadżet posidający funkcję latarki, noża i młotka.

Zachęcamy do udziału w Mistrzostwach Kadry BHP. Skorzystaj z szansy by sprawdzić swoją wiedzę i wygrać atrakcyjne nagrody.

Weź udział w mistrzostwach


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!