SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Badania przeprowadzone przez Koalicję Bezpieczni w Pracy ukazało, że ponad 80% Polaków odczuwa stres w pracy. Pracodawcy mają więc zadanie, by poprawić warunki pracy i tym samym wyeliminować, a przynajmniej zminimalizować jego poziom. Istnieją jednak zawody, w których stres jest nieodłącznym elementem podejmowania prawie wszystkich czynności.

Na poziom stresu wpływa kilka czynników, jednak każdy człowiek odczuwa je indywidualnie. Jedni poradzą sobie bez problemu, inni będą sparaliżowani strachem.

Jakie zawody są najbardziej stresujące?

  • Żołnierz, policjant i strażak. Wiele badań dowodzi, że najwięcej stresu wywołują prace, które wiążą się z zagrożeniem życia. Podstawowym czynnikiem powodującym stres jest tutaj ryzyko utraty zdrowia i życia. Podczas rekrutacji prowadzi się więc specjalne testy psychologiczne, które mają ukazać, czy ta osoba poradzi sobie na tym stanowisku.
  • Lekarz, pielęgniarka, położna, pilot i kontroler lotów. Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom stresu jest odpowiedzialność za innych. Są to zawody, w których ponosi się odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób.
  • Dziennikarz, aktor, muzyk czy tancerz. Niektórzy odczuwają ogromny stres, gdy muszą wystąpić przed dużą publicznością.
  • Zawód związany z terminowością. Czas, a właściwie jego ograniczenie, czyli terminowość, to kolejny czynnik, który wywołuje stres.

Occupational Information Network (O*NET) opracowało inny sposób mierzenia poziomu stresu. W swoich opracowaniach stosuje 100-stopniową skalę do jego oceny. Im więcej punktów, tym wyższy stres.

Zgodnie z zestawieniem, najbardziej stresującymi zawodami są:

  • ginekolog, dyspozytor policyjny, lotniczy lub medyczny, tancerz/tancerka – 97 pkt.;
  • chirurg – 96 pkt.;
  • pilot samolotu, event manager/planer – 95 pkt.;
  • internista, pielęgniarz/pielęgniarka, arteterapeuta, strażnik więzienny, dyrektor generalny, – 94 pkt.;
  • właściciel domu pogrzebowego, pracownik socjalny – 93,3 pkt.;
  • Położnik/położna, strażak, policjant, psychoterapeuta, terapeuta oddechowy, kurator sądowy, agent gwiazd, artystów itd., sędzia sportowy – 93 pkt.

Źródło: https://www.praca.pl, https://www.onetonline.org


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności