Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ważnym elementem stanowiska pracy jest oświetlenie. To ono znacząco wpływa na bezpieczne i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych, a także daje komfort do pracy wzrokowej. Pracodawca, w myśl przepisów bhp, jest obowiązany zapewnić oświetlenie zgodne z polskimi normami. Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy, występującym na każdym stanowisku i zaliczanym do czynników uciążliwych. Wynika to z faktu, że niewłaściwe oświetlenie prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku.

Przepisy

Paragraf 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003nr 169 poz. 1650 ze zm.) stanowi, iż oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być do stosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w polskiej normie. Ponadto, niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy, należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z polskimi normami.

W myśl powyższych wytycznych oświetlenie zainstalowane w pomieszczeniach powinno spełniać wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Podstawowe parametry oświetlenia:

– natężenie oświetlenia – poziom potrzebny do wykony wania określonej pracy wzrokowej dobiera się w zależności od stopnia trudności pracy wzrokowej oraz wielkości szczegółu pracy wzrokowej;

– równomierność oświetlenia – wyznacza się oddzielnie dla pola zadania i dla pola bezpośredniego otoczenia;

– rozkład luminancji – określa się poprzez podanie charakterystycznych dla wnętrza kontrastów luminancji wyodrębnionych pól w bliższym i dalszym otoczeniu użytkownika albo przez podanie wartości współczynnikówodbicia;

– ograniczenie olśnienia – osiąga się poprzez odpowiedni dobór opraw oświetleniowych, a decydują o tym elementy optyczne bryły, np. klosz mleczny, odbłyśnik, raster (różny kształt oraz rodzaj powierzchni);

– migotanie i efekt stroboskopowy – jest to niebezpieczne zjawisko i może prowadzić do różnego rodzaju wypadków. Elementy oświetlenia należy tak dobierać, by uniknąć tego zjawiska.

Oświetlenie w miejscu pracy

Oświetlenie, oprócz wpływu na zdrowie pracownika, oddziałuje również na jego samopoczucie. Bóle oczu, głowy, niezadowolenie pracownika – są często spowodowane niewłaściwym ustawieniem stanowisk pracy względem opraw oświetleniowych, brakiem rolet, żaluzji w oknach, które przeciwdziałają wystąpieniu olśnienia. Jak temu zaradzić?

Stanowiska pracy nie powinny być oświetlone światłem bezpośrednio skupionym w kierunku monitora ekranowego, ponieważ prowadzi to do występowanie olśnienia. Na oprawach zaleca się zamontowanie urządzeń zapewniających ograniczenie olśnienia, takich jak odbłyśniki, rastry. Obszar za monitorem należy doświetlić, aby obniżyć kontrast między powierzchnią pracy, a otoczeniem, co ma wpływ m.in. na zmęczenie oczu i bezpieczeństwo pracownika. Barwa oświetlenia powinna być zbliżona do oświetlenia naturalnego, bo białe światło szybko męczy. Dzięki systemom oświetlenia, wykorzystującym czujniki obecności i natężenia oświetlenia dziennego, które regulują ilość światła elektrycznego – sztucznego, możemy poprawić samopoczucie pracownika i chronić środowisko, oszczędzając energię.

Pomiary

Częstym problemem jest również kwestia pomiarów natężenia oświetlenia, polskie przepisy nie określają czasookresów, obowiązku powtarzania pomiarów natężenia oświetlenia. Ze względu na spadek skuteczności świetlnej opraw, w ramach dobrej praktyki warto powtarzać pomiary natężenia oświetlenia raz na 5 lat razem z pomiarami instalacji elektrycznej.

Praktyczne aspekty organizowania pomiarów oświetlenia światłem elektrycznym przed ich przeprowadzeniem i w czasie pomiarów:

– Wyczyszczenie wszystkich opraw oświetleniowych i żarówek dla zapewnienia pełnego oświetlenia, zakurzone i zatłuszczone odbłyśniki lamp sufitowych powodują zmniejszenie natężenia oświetlenia o ok. 20-30%.

– Dokonanie analizy rodzajów stanowisk pracy i ustalenie wymogów parametrów oświetlenia dla konkretnych stanowisk pracy, przykładowo – stanowisko frezera, na którym wykonywane są czynności frezowania z dokładnością < 0,1 mm, wymaga natężenia oświetlenia 500 lx, ale przy trasowaniu materiałów do obróbki natężenie wzrasta do 750 lx.

– Określenie miejsc wykonania pomiarów z wyznaczeniem pomiaru w polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia.

– Przeprowadzenie pomiarów w warunkach pełnego zasłonięcia okien lub w nocy, (mierzymy parametry oświetlenia w warunkach najbardziej niekorzystnych tj. przy braku „wspomagania” przez światło naturalne).

– Sporządzenie protokołu wyników pomiarów oraz planu sytuacyjnego uwzględniającego miejsca pomiarowe i punkty pomiarowe.

Ważną czynnością, w zakresie utrzymania odpowiednich parametrów oświetlenia elektrycznego, jest sporządzenie i realizowanie „Planu konserwacji i czyszczenia żarówek i opraw oświetleniowych” (dokument nie jest wymagany prawem, ale zasadny) oraz wyznaczenie do tego zadania osób spełniających wymagania w zakresie bhp, tzn. mających przeszkolenie do wykonywania prac na wysokości i w przypadku demontażu opraw oświetleniowych świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Dzięki pracy Josepha Wilsona Swana i Thomasa Edisona

dzisiaj nie musimy się martwić, jak długo żarówki/świetlówki będą działały, ale możemy skoncentrować się na jakości oświetlenia

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline