SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Outsourcing ochrony danych osobowychOutsourcing ochrony danych osobowych

Już od prawie trzech lat funkcjonujemy w świecie RODO. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe ma obowiązek przestrzegania ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Za niespełnianie wymogów legislacyjnych grożą dotkliwe konsekwencje finansowe.


W zakresie ochrony danych osobowych przedsiębiorca powinien m.in.:

  • identyfikować obszary narażone na ryzyko i szacować zagrożenia,
  • stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • prowadzić odpowiednie rejestry i dokumentację,
  • dbać o przetwarzanie danych klientów/kontrahentów i pracowników,
  • wdrażać przepisy prawa, monitorować nowości prawne oraz uwzględniać ochronę danych w fazie projektowania.

Kompleksowe zarządzanie wymienionymi obszarami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wymaga od pracodawcy poświęcenia mnóstwa czasu na poznanie przepisów prawnych, śledzenie zmian i dostosowywanie całej polityki firmy do tych obowiązków. Jest to nie tylko czasochłonne, ale też trudne do spełnienia bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Zarządzanie bezpieczeństwem zgodnie z prawem

Współpraca z ekspertami i specjalistami, którzy mają wieloletnie praktyczne doświadczenie w różnych obszarach zapewniania bezpieczeństwa, pozwoli na działanie zgodne z prawem, a także  (a może przede wszystkim) na zaoszczędzenie mnóstwa czasu.

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem SEKA S.A. świadczy usługi z zakresu konsultingu i audytu. Działania oparte są na czterech modułach, ale w zależności od potrzeb, Klient może wybrać jeden z nich lub zlecić realizację wszystkich.

Moduł I: Audyt ochrony danych osobowych

Na tym etapie weryfikujemy funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych osobowych, systemów oraz urządzeń teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem.

MODUŁ II: Pełnienie funkcji Koordynatora ds. ochrony danych osobowych

Nasze zadanie polega na:

  • weryfikacji bezpieczeństwa organizacji, informacji, danych osobowych, systemów oraz urządzeń teleinformatycznych,
  • przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i procedur postępowania z danymi osobowymi, implementacji przygotowanej dokumentacji
  • specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników.

Moduł III: Pełnienie funkcji IOD

Przejmujemy funkcję Inspektora Ochrony Danych, który stoi na straży bezpieczeństwa informacji i odpowiada za zgodność dokumentacji firmowej z RODO. Powołanie IOD umożliwi komunikację pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem nadzorczym. Świadczenie tych usług zapewni spójność procesów wewnątrz organizacji.

MODUŁ IV: Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenia dla pracowników pozwolą na zwiększenie zakresu wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych oraz nabycie praktycznych umiejętności zarządzania procesem przetwarzania danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

outsourcing ochrony danych osobowychZapraszamy do współpracy!

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2020/08/aleksandra_kielbratowska_159x159.jpg
Aleksandra Kiełbratowska – prawnik, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych” w Polskiej Akademii Nauk, kurs dokształcający „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowe studia z prawa pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN ISO/IEC 27001:2014 oraz audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015. Jest również certyfikowanym mediatorem. Dodatkowo posiada certyfikat trenerski Train The Trainer uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka ebooka pt. „Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO” a także publikacji wydawnictwa C.H. Beck „Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcza antykryzysowa, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT„ gdzie poruszała kwestie związane z RODO i BHP. Obecnie pełni funkcję Menadżera Działu Zarządzania Bezpieczeństwem w SEKA S.A.

Kontakt: tel. 22 517 88 04 | kom. 506 279 187 | e-mail: aleksandra.kielbratowska@seka.pl

SEKA S.A. zaprasza na spotkanie biznesowe on-line w formie szkolenia, podczas którego zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące audytu RODO w kadrach.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA