SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Outsourcing szkoleń w SEKA S.A. – to gwarancja terminowych i aktualnych szkoleń Twoich pracowników

Każdy pracownik w Twojej firmie, bez względu na zajmowane stanowisko, powinien odbyć szkolenia obowiązkowe lub posiadać ważne uprawnienia zawodowe. Dbanie o aktualność szkoleń, a tym samym pilnowanie terminów – to dodatkowy Twój, jako pracodawcy, obowiązek.

Zastanów się, czy czasu, który poświęcasz na przeszkolenie swoich pracowników nie powinieneś przeznaczyć na inne działania, przynoszące zysk dla przedsiębiorstwa? Być może korzystniej będzie kontrolę nad administrowaniem szkoleniami zlecić firmie zewnętrznej?

Skontaktuj się z nami, w celu uzyskania informacji na temat współpracy: szkolenia@seka.pl

Dzięki przejęciu odpowiedzialności za czynności dotyczące koordynacji i zarządzania szkoleniami przez SEKA S.A. przestaniesz skupiać się na zadaniach, które muszą być wykonane, a są czasochłonne i generują jedynie koszty.

Zaopiekujemy się szkoleniami Twoich pracowników i damy Ci gwarancję, że są wykonane na czas!

My zapewniamy:

 • kontrolę nad terminowością wykonywania szkoleń obligatoryjnych,
 • planowanie procesu uzyskiwania uprawnień zawodowych zgodnie z potrzebami firmy,
 • stabilność nadzoru nad szkoleniami,
 • dostęp do know-how SEKA S.A., nowoczesnych programów szkoleniowych oraz bazy trenerów.

Ty zyskujesz:

 • zwiększenie wydajności działu HR dzięki oddelegowaniu rutynowych i czasochłonnych działań na zewnątrz,
 • redukcję kosztów związanych m.in. z pracą wewnętrznego działu szkoleń/organizacji szkoleń,
 • czas, by skupić się na realizacji innych obowiązkowych zadań.

Jak działamy?

 • planujemy, organizujemy i koordynujemy szkolenia Twoich pracowników,
 • upraszczamy proces zarządzania szkoleniami: jeden opiekun firmy, jeden system do zarządzania szkoleniami pracowników , jedna faktura, jedna infolinia w razie pytań i potrzeb, jedno miejsce przechowywania danych dotyczących szkoleń – łatwość odtworzenia historii szkoleń pracownika, archiwizacja danych szkoleniowych,
 • wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w wielu przedsiębiorstwach i urzędach,
 • dostosowujemy się do specyfiki funkcjonowania Twojej firmy.
Outsourcing szkoleń wdrażamy etapami:
 • Etap I – określamy potrzeby firmy oraz dobieramy odpowiedni model outsourcingu szkoleń.
 • Etap II – ustalamy zasady współpracy w oparciu o analizę potrzeb, możliwości i wymogi techniczne firmy. Ustalamy harmonogram działań.
 • ETAP III – realizujemy, na bieżąco raportujemy status wykonania szkoleń przez Twoich pracowników.

Oferujemy dwa modele (pakiety) współpracy:

 • Pakiet STANDARD
 • Pakiet PREMIUM

Wiemy czego potrzebujesz. My to gwarantujemy.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem: 22 22 88 888


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!