SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Spalanie śmieci

Spalając śmieci w instalacjach grzewczych budynków emitujemy toksyczne substancje, które  mogą być przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego. Ponadto zatruwają okolicę, a gromadząca się smoła i sadza może doprowadzić do pożaru w kominie.

Ministerstwo Środowiska podaje, że co roku Polacy spalają w piecach ok. 2 mln ton odpadów. Takie działanie jest nie tylko szkodliwe dla środowiska i zdrowia, ale też może narazić na wysoką karę – nawet do 5000 zł.

Największe miasta w Polsce walczą ze smogiem. Poza uchwałami antysmogowymi, prowadzą też  kampanie edukacyjne, w których ukazują jak bardzo śmiecie, którymi mieszkańcy palą w piecach, szkodzą zdrowiu ich samych.

Uchwała antysmogowa

Wiele gmin i województw na mocy art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) przyjęło uchwały, które mają na celu zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu smogu na zdrowie ludzi lub na środowisko.

Uchwały określają:

  • rodzaj paliw i instalacji (kotłów, pieców, kominków) jakie można użytkować,
  • rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy,
  • terminy obowiązywania przepisów.

Przykładowo, we Wrocławiu od od 1 lipca 2018 r. jest zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów węglowych i odpadów węglowych – muł węglowy i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
  • miału – węgiel kamienny w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm;
  • wilgotnego drewna – biomasę stałą (drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Każdy mieszkaniec, jeżeli jest świadkiem spalania odpadów, może ten fakt zgłosić do Straży Miejskiej, w odpowiednim wydziale Urzędu Miejskiego, a także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – gdy śmieci spala przedsiębiorca.

 


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!