SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Czynności udzielania pierwszej pomocy są proste.

Każdy pracownik powinien je znać, a w przypadku zagrożenia życia natychmiast wdrożyć.  Na pracodawcy, z kolei, ciąży obowiązek sporządzenia spójnych i prostych procedur ratujących życie.

ZOBACZ VIDEO

Częstą przyczyną złego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy jest zbyt duża liczba procedur, co powoduje, że ludzie niechętnie podejmują działania. Boją się, że na którymś etapie zrobią coś nie tak. Dlatego też warto wybrać kluczowe zasady i opisać je w sposób czytelny i zrozumiały. Najważniejszym celem opracowania tych procedur powinno być wykształcenie przekonania, że czynności są proste, a do ich przeprowadzenia nie potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Szybkie rozpoznanie stanu bezpośredniego zagrożenia życia

Pierwszą procedurą, jaką należy opracować, jest wykaz czynności, jakie powinni podjąć wszyscy świadkowie zdarzenia niezależnie od poziomu ich wyszkolenia w tym zakresie, zmierzające do szybkiego rozpoznania stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Każda utrata przytomności na terenie zakładu pracy powinna zostać zgłoszona do dyspozytora medycznego.  Jest on przeszkolony do prowadzenia świadków zdarzenia przez cały proces – od rozpoznania stanu zagrożenia życia, przez ocenę oddechu, aż po rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej oraz użycie AED.

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej

Kolejnym punktem w procedurze powinien być  zapis, by najbliższy świadek zdarzenia, niezależnie od poziomu wyszkolenia w zakresie pierwszej pomocy, rozpoczął uciśnięcia klatki piersiowej u każdej osoby, która straciła przytomność i przestała oddychać prawidłowo. Uciśnięcia powinny być wykonywane na środku klatki piersiowej mocno na głębokość 5-6 cm i szybko – w przedziale 100-120 uciśnięć na minutę. Ważne, żeby po każdym uciśnięciu pozwolić klatce piersiowej powrócić do pierwotnego kształtu.

Konieczność użycia defibrylatora

Ostatnią procedurą, jaką należy opracować, powinno być wyraźne wskazanie, że  świadkowie zdarzenia mają konieczność użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) u każdej osoby, która straciła przytomność i przestała oddychać prawidłowo. Z oczywistych względów procedura ta będzie miała zastosowanie jedynie w miejscach, w których defibrylatory są dostępne.

Opisane procedury są uniwersalne i mogą, a nawet powinny zostać wdrożone  w każdym  miejscu pracy.

Na podstawie artykułu: „ Pierwsza pomoc na terenie zakładu pracy i nie tylko. Procedury i komunikacja”. https://promotor.elamed.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej