SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała apel do rolników o przestrzeganie zasad bhp podczas tegorocznych żniw oraz o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w gospodarstwie. Przestrzega, że ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar wypadków są także dzieci.

Obecny okres w rolnictwie to czas wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, czy przewozem plonów. W związku z tym PIP wystosował apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy. Przypomina też o dzieciach i o zapewnieniu im odpowiedniej opieki oraz bezpieczeństwa, ponieważ one też często wykonują różne prace w gospodarstwie.

Zasady bezpiecznej pracy:

 • zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac żniwnych maszyn i urządzeń;
 • organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie;
 • zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac żniwnych – ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy;
 • uzupełniaj płyny, zwłaszcza w czasie upałów;
 • stosuj przerwy w pracy;
 • pracuj w odzieży i obuwiu roboczym oraz stosuj wymagane ochrony indywidualne.

Odpowiedzialność prawna i moralna za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na dorosłych. W związku z tym:

 • nie angażuj dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych;
 • nie powierzaj im prac ponad ich siły i możliwości;
 • zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn;
 • każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci;
 • nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych;
 • nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci;
 • zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza;
 • zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba, studnie;
 • środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.

Pobierz ulotki: Apel 2019 A4, dzieci.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej