SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W sierpniu br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, który ma być realizowany w latach 2020-2022. Stanowi on kontynuację programów z poprzednich lat i ma wpływać na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Jak podaje Ministerstwo, stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w ostatnich latach uległ poprawie. W dalszym ciągu jednak każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób (304 w 2015 r., 243 w 2016 r., 270 w 2017 r.), a niemal 0,5 miliona osób pracuje w warunkach przekroczenia dopuszczalnych wartości ekspozycji zawodowej. Z kolei wydatki z funduszu wypadkowego ZUS wynoszą ok. 5 mld zł rocznie. Kontynuacja Programu jest więc niezbędna.

Najważniejsze założenia Programu

V etap Programu będzie się skupiał przede wszystkim na wyzwaniach wynikających z dynamicznych zmian technologii i procesów pracy, co wymaga pogłębionych badań naukowych i prac rozwojowych w celu rozpoznania zagrożeń w inteligentnym środowisku pracy. Działania te powinny przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na niebezpieczeństwo, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Program przewiduje realizację projektów z zakresu m.in.:

 • zachowania zdolności do pracy,
 • nowych i narastających czynników ryzyka związanych z nowymi technologiami i procesami pracy,
 • inżynierii materiałowej i zaawansowanych technologii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Małgorzata Kochańska doradca prezesa SEKA SA uważa, że należałoby też stworzyć nowe uregulowania prawne, które poprawiłyby warunki pracy.

O ile BHP przy telepracy jest uregulowane w Kodeksie pracy, to brakuje w nim przepisów odnoszących się do pracy zdalnej, która staje się coraz popularniejszą formą zatrudnienia – mówi ekspertka. – Poprawy wymaga też system kształcenia służb BHP, który jest teraz poza kontrolą, a programy na studiach kierunkowych czy podyplomowych mają mało przedmiotów bezpośrednio związano z bezpieczeństwem pracy (więcej jest na nich zajęć np.: z danego kierunku studiów) – dodaje.

Tłumaczy, że dobrym rozwiązaniem byłby obowiązek uzyskiwania certyfikatów – na podstawie niezależnej procedury, przez osoby, które chcą zostać specjalistami ds. BHP. Ten wymóg powinien dotyczyć też podmiotów oferujących szkolenia, co zdecydowanie poprawiłoby ich jakość.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: https://www.gov.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej