SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Poradniki i instrukcje bhp

„Bezpieczeństwo przede wszystkim” – to hasło, które dosyć często przewija się podczas rozmów, szkoleń, wystąpień czy treści publikowanych w mediach tradycyjnych lub internetowych. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma ono kluczowe znaczenie, ponieważ obwarowane licznymi przepisami, stoi na straży zdrowia i życia ludzi. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy w przedsiębiorstwie ponosi pracodawca.


Przejdź od razu do spisu opublikowanych

poradników i instrukcji bhp


Garść przepisów bhp

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) określają obowiązki pracodawcy, a także przedsiębiorcy wobec pracowników, którzy na jego rzecz świadczą pracę, w tym na podstawie umów zlecenia i o dzieło, a także wykonują na własny rachunek działalność gospodarczą. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku są przewidziane odpowiednie kary.

Przepisy z przywołanych aktów prawnych określają obowiązki z zakresu bhp również dla pracowników, którzy powinni przede wszystkim znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać pracę w sposób z nimi zgodny. W sytuacji, gdy pracownicy nie przestrzegają podstawowych zasad bhp, pracodawca może zastosować przewidziane w kodeksie pracy kary: upomnienie, naganę, karę pieniężną,  a w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązku pracowniczego – nawet wypowiedzenie umowy z winy pracownika.

Wiarygodne źródła informacji o bhp

Mając na uwadze powyższe zobowiązania, wielu pracodawców i pracowników codziennie poszukuje odpowiedzi i porad w zakresie poprawnego zastosowania przepisów i zasad bhp. W obliczu zagrożenia, do którego możemy zaliczyć również pandemię wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, wątpliwości się mnożą, a poszukiwanie rozwiązań staje się jeszcze bardziej naglące.

W przestrzeni wirtualnej znajduje się mnóstwo wiedzy o bhp, o przepisach, zasadach, obowiązkach i karach. Warto jednak pamiętać, że treść ta – publikowana na różnych portalach czy blogach – nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Przepisy, pisane językiem prawnym (często niezrozumiałym dla przeciętnego czytelnika) wymagają odpowiedniego przygotowania i przesiania ich przez sito interpretacji doświadczonego specjalisty bhp. Dlatego zawsze należy sprawdzać wiarygodność źródła informacji, z którego będziemy czerpać wiedzę.

Kompendium wiedzy o bhp

Wiedza o bhp w pigułce – tak by można określić poradniki, które przygotowaliśmy dla naszych klientów, partnerów i czytelników. Składają się na nią wiarygodne i szczegółowo opracowane tematy, dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a przy tym są podane w czytelny i zrozumiały sposób.

Poruszone kwestie stanowią zbiór odpowiedzi na najważniejsze kwestie prawne oraz najczęściej zadawane pytania naszym specjalistom bhp w czasie szkoleń, wizytacji lub bezpośrednich spotkań.

Poradniki bhp to zasób sprawdzonych wiadomości, których nie trzeba szukać po przestworzach bezkresnego Internetu. Wszystko znajduje się u nas, na jednej stronie i w jednym miejscu. A do tego są rzetelne i wiarygodne.

Zaufaj naszym ekspertom. Z nami zawsze bezpieczniej!

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA