Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Poradniki i instrukcje bhp

„Bezpieczeństwo przede wszystkim” – to hasło, które dosyć często przewija się podczas rozmów, szkoleń, wystąpień czy treści publikowanych w mediach tradycyjnych lub internetowych. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma ono kluczowe znaczenie, ponieważ obwarowane licznymi przepisami, stoi na straży zdrowia i życia ludzi. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy w przedsiębiorstwie ponosi pracodawca.


Przejdź od razu do spisu opublikowanych

poradników i instrukcji bhp


Garść przepisów bhp

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) określają obowiązki pracodawcy, a także przedsiębiorcy wobec pracowników, którzy na jego rzecz świadczą pracę, w tym na podstawie umów zlecenia i o dzieło, a także wykonują na własny rachunek działalność gospodarczą. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku są przewidziane odpowiednie kary.

Przepisy z przywołanych aktów prawnych określają obowiązki z zakresu bhp również dla pracowników, którzy powinni przede wszystkim znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać pracę w sposób z nimi zgodny. W sytuacji, gdy pracownicy nie przestrzegają podstawowych zasad bhp, pracodawca może zastosować przewidziane w kodeksie pracy kary: upomnienie, naganę, karę pieniężną,  a w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązku pracowniczego – nawet wypowiedzenie umowy z winy pracownika.

Wiarygodne źródła informacji o bhp

Mając na uwadze powyższe zobowiązania, wielu pracodawców i pracowników codziennie poszukuje odpowiedzi i porad w zakresie poprawnego zastosowania przepisów i zasad bhp. W obliczu zagrożenia, do którego możemy zaliczyć również pandemię wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, wątpliwości się mnożą, a poszukiwanie rozwiązań staje się jeszcze bardziej naglące.

W przestrzeni wirtualnej znajduje się mnóstwo wiedzy o bhp, o przepisach, zasadach, obowiązkach i karach. Warto jednak pamiętać, że treść ta – publikowana na różnych portalach czy blogach – nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Przepisy, pisane językiem prawnym (często niezrozumiałym dla przeciętnego czytelnika) wymagają odpowiedniego przygotowania i przesiania ich przez sito interpretacji doświadczonego specjalisty bhp. Dlatego zawsze należy sprawdzać wiarygodność źródła informacji, z którego będziemy czerpać wiedzę.

Kompendium wiedzy o bhp

Wiedza o bhp w pigułce – tak by można określić poradniki, które przygotowaliśmy dla naszych klientów, partnerów i czytelników. Składają się na nią wiarygodne i szczegółowo opracowane tematy, dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a przy tym są podane w czytelny i zrozumiały sposób.

Poruszone kwestie stanowią zbiór odpowiedzi na najważniejsze kwestie prawne oraz najczęściej zadawane pytania naszym specjalistom bhp w czasie szkoleń, wizytacji lub bezpośrednich spotkań.

Poradniki bhp to zasób sprawdzonych wiadomości, których nie trzeba szukać po przestworzach bezkresnego Internetu. Wszystko znajduje się u nas, na jednej stronie i w jednym miejscu. A do tego są rzetelne i wiarygodne.

Zaufaj naszym ekspertom. Z nami zawsze bezpieczniej!

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA