SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BDO może uratować małe firmy

14 grudnia br. Michał Kurtyka, Minister Klimatu, skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Projektowane rozporządzenie dotyczy przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które często są prowadzone na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej, w ciągu roku wskazane rodzaje odpadów wytwarzane są w niewielkich ilościach. Fakt ich wytworzenia stanowi obowiązek prowadzenia ich jakościowej i ilościowej ewidencji, a następnie sporządzania corocznego sprawozdania dla marszałka województwa.

Jest to duże utrudnienie w działaniu szczególnie małych podmiotów i może być jedną z przyczyn ograniczających ich rozwój. W związku z tym prowadzenie szczegółowej ewidencji odpadów nie znajduje przesłanek merytorycznych. Często działalność taka generuje w większości odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami.

Z obowiązku ewidencjonowania odpadów zostaną więc zwolnieni przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, nie będące odpadami komunalnymi, inne niż niebezpieczne, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, m.in.:

  • Odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub Wskazana w załączniku ilość odpadów, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji wynosi od 0,2 do 1 tony.
  • Odpady pochodzące z dysków komputerowych lub płyt CD (do 50 kg).
  • Przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia produkty spożywcze (do 0,1 tony).
  • Odpady budowlane: tynki, tapety, okleiny – od 5 do 10 ton w zależności od ich rodzaju.

Kilkakrotnie zwiększone zostaną także limity ilości zużytych baterii, akumulatorów i zużytego sprzętu elektrycznego, które uprawniają do zwolnienia z ewidencjonowania tych odpadów.

Projekt przewiduje, że 1,5 mln przedsiębiorców z sektora MŚP może zostać zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania odpadów.

Projektowane regulacje mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://odpady.net.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!