SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BDO może uratować małe firmy

14 grudnia br. Michał Kurtyka, Minister Klimatu, skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Projektowane rozporządzenie dotyczy przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które często są prowadzone na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej, w ciągu roku wskazane rodzaje odpadów wytwarzane są w niewielkich ilościach. Fakt ich wytworzenia stanowi obowiązek prowadzenia ich jakościowej i ilościowej ewidencji, a następnie sporządzania corocznego sprawozdania dla marszałka województwa.

Jest to duże utrudnienie w działaniu szczególnie małych podmiotów i może być jedną z przyczyn ograniczających ich rozwój. W związku z tym prowadzenie szczegółowej ewidencji odpadów nie znajduje przesłanek merytorycznych. Często działalność taka generuje w większości odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami.

Z obowiązku ewidencjonowania odpadów zostaną więc zwolnieni przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady, nie będące odpadami komunalnymi, inne niż niebezpieczne, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, m.in.:

  • Odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub Wskazana w załączniku ilość odpadów, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji wynosi od 0,2 do 1 tony.
  • Odpady pochodzące z dysków komputerowych lub płyt CD (do 50 kg).
  • Przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia produkty spożywcze (do 0,1 tony).
  • Odpady budowlane: tynki, tapety, okleiny – od 5 do 10 ton w zależności od ich rodzaju.

Kilkakrotnie zwiększone zostaną także limity ilości zużytych baterii, akumulatorów i zużytego sprzętu elektrycznego, które uprawniają do zwolnienia z ewidencjonowania tych odpadów.

Projekt przewiduje, że 1,5 mln przedsiębiorców z sektora MŚP może zostać zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania odpadów.

Projektowane regulacje mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://odpady.net.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności