SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ograniczanie skutków suszy

Jeszcze do 15 lutego można składać wnioski i uwagi do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Aby tego dokonać wystarczy wejść na stronę  www.konsultacjesusza.pl i wypełnić specjalnie do tego przygotowany formularz.

„Stop suszy!” to plan przeciwdziałania skutkom suszy, który opracowano na podstawie postanowień dyrektyw i wytycznych unijnych, a także przepisów prawa krajowego art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534). Plan PPSS będzie miał rangę rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Plan opracowany jest na 6 lat (2021-2027). Jego głównym celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy, na które składają się cztery cele szczegółowe:

  • skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,
  • zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
  • edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,
  • stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, mierzalne rozwiązania, jakie należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy.

PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej.

Obecnie Plan jest po uzgodnieniach z wojewodami i ministrami i w trakcie konsultacji społecznych, które zakończą się 15 lutego br.

Źródło: http://stopsuszy.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!