SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Początkiem pożarów są zazwyczaj małe ogniska, które z reguły można szybko ugasić. Aby tak się stało, muszą być szybko zlokalizowane, a w pobliżu powinien znajdować się odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy.

Jaką rolę pełni taki sprzęt?

Zgodnie z założeniem zasadniczą rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku. Sprzęt ten cechuje się przede wszystkim małym ciężarem oraz prostotą w użyciu. Może więc go użyć każda osoba dorosła, wystarczy, że będzie postępowała według przedstawionej na etykiecie instrukcji.

Co się składa na podręczny sprzęt gaśniczy?

Do podręcznego sprzętu gaśniczego należą, co do zasady:

  • gaśnice przenośne,
  • gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze),
  • hydronetki wodne,
  • koce gaśnicze.

Każdy pracodawca ma obowiązek wyposażenia zakładu pracy we właściwy podręczny zestaw gaśniczy. Sprzęt ten musi być dostosowany do charakteru firmy i specyfiki ewentualnego zagrożenia pożarem.

Przykładowo, w magazynie chemicznym najlepiej sprawdzą się agregaty oraz gaśnice proszkowe i pianowe. Służą one do gaszenia rozlanych cieczy palnych. Z kolei archiwum najlepiej zabezpieczyć gaśnicami proszkowymi wypełnionymi proszkiem ABC, który podczas gaszenia nie zniszczy zasobów archiwalnych.

Sprzęt uzupełniający

Podstawowy sprzęt gaśniczy można też uzupełnić o dodatkowy zestaw pomocniczy, który nie jest wymagany. W skład zestawu wchodzą:

  • tłumice,
  • bosaki,
  • łopaty,
  • wiadra,
  • beczki z wodą,
  • skrzynie z piaskiem.

Taki zestaw może być dobrym uzupełnieniem w ośrodkach wypoczynkowych, na polach biwakowych, w wiejskich zabudowaniach gospodarskich czy na placach budów.

Źródło: „Ochrona ppoż. w praktyce” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA