SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

PPOZ-200x200-SEKA

PPOŻ.

SEKA S.A. świadczy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dysponujemy gronem wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Wykonujemy:

 1. Gannica-Usługa-PPOZ-SEKAopracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 2. ocena zagrożenia wybuchem,
 3. opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 4. organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
 5. przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
 6. opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.,
 7. opracowanie scenariuszy pożarowych,
 8. opracowanie planów ewakuacyjnych,
 9. określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.,
 10. przeglądy konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 11. audyt ppoż.

Zapisz się na nasz newsletter!