SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Miło na poinformować o partnerstwie, jakie nawiązała nasza firma SEKA S.A. z portalem log4.pl wydawcą elektronicznego kwartalnika Bezpieczny Magazyn.

Log4.pl jest wydawcą szeregu elektronicznych publikacji takich jak: „EMIL”, „Innowacje w magazynie” Logistyczne Marki” „Palety”, raport „Widlak List”.

Bezpieczny Magazyn łączy w sobie stronę internetową i magazyn. Kierowany jest do zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa w obiektach magazynowych. Promowane są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki zwiększające bezpieczeństwo oraz chroniące zdrowie i życie w magazynie i centrum dystrybucyjnym czy logistycznym. Magazyn zajmuje się szeroko pojętą problematyką  gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.

Wydawanie kwartalnika w formie elektronicznej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, na którym czasopisma wydawane w formie tradycyjnej tracą na znaczeniu na rzecz wydawnictw zamieszczanych w Internecie.

W najnowszym magazynie można przeczytać między innymi:

– BUDUJEMY KULTURĘ BEZPIECZNEJ PRACY – Rozmowa z Jarosławem Brzozą, zarządzającym działem QSHE w magazynie w Święcicach, o działaniach poprawiających bezpieczeństwo pracy w magazynie.

– POZYSKIWANIE, SZKOLENIE I ZATRZYMYWANIE PRACOWNIKÓW W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCHCZTERY TAKTYKI REALIZACJI ZADAŃ W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI LOGISTYCZNYCH – Znaczenie personelu zatrudnionego w magazynach wzrosło dopiero w ostatniej dekadzie. Przy wyborze nieruchomości kluczowym wymogiem w 12 państwach europejskich, w których działa Prologis, jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników. W oparciu o nasze portfolio (…) rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem czytelnego obrazu interakcji w zakresie zatrzymania pracowników w branży nieruchomości logistycznych. Mając to na uwadze, możemy dzielić się spostrzeżeniami i oferować rozwiązania w zakresie pozyskiwania, szkolenia i zatrzymywania pracowników magazynowych. – DOŚWIADCZENIA FIRMY PROLOGIS

– BEZPIECZEŃSTWOW MAGAZYNIE I HALI PRODUKCYJNEJ _OMV Polska z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostową w zakresie usprawniania maszyn pod kątem bezpieczeństwa, optymalizacji procesu produkcyjnego/magazynowego jak i poprawy ergonomii pracy operatora. (…) Mając na uwadze potrzeby Klientów, OMV Polska oferuje szerokie portfolio rozwiązań, gwarantujących niezakłócone funkcjonowanie oraz wysoką wydajność biznesową. – KLAUDIUSZ ZIEMNIECKI, OMV POLSKA

Zachęcany do lektury kwartalnika Bezpieczny Magazyn.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!