SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

14 listopada br. SEKA S.A. została przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Tym samym zostaliśmy docenieni za dobre wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostało powołane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w 1998 r. Jego celem nadrzędnym jest budowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocję osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

Ponadto Forum ma służyć do budowania partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Najważniejsze zadania Forum, to:

  • prowadzenie działań na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”;
  • realizowanie projektów badawczych, celowych i itp.
  • współinicjowanie przez uczestników Forum tematyki badawczej, działalności edukacyjnej i wydawniczej Instytutu.

Obecnie organizacja zrzesza  146 przedsiębiorstw (z reguły dużych),  które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Uznanie przez CIOP-PIB świadczy o naszym pełnym zaangażowaniu w sprawy ważne i istotne dla zapewnienia i przestrzegania najważniejszych zasad – zasad BHP.Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej