SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Drugie tegoroczne wydanie magazynu SEKA poświęcone jest tematyce bezpieczeństwa w czasie wakacji. Na bezpieczeństwo wpływają nie tylko warunki podróży i wypoczynku, to również kwestia naszych zachowań i nawyków a także kwestia aury. Żadnego z tych czynników nie wolno bagatelizować.

Lektura naszego kwartalnika będzie niezwykle pożyteczna w czasie planowania letniego wypoczynku i w czasie jego trwania. Szczególnie dużo miejsca w tym wydaniu poświęcono bezpieczeństwu nad wodą. Tu z pomocą człowiekowi przychodzą najnowsze technologie.

Firma Pelixar S.A., z którą nawiązaliśmy współpracę, jest producentem i dostawcą systemów wykorzystujących drony w ratownictwie na kąpieliskach. Przywykliśmy już do tego, że drony mogą być wykorzystywane do obserwacji jednak to co proponuje swoim klientom firma Pelixar to coś więcej. Dron może sam zlokalizować osobę potrzebującą pomocy, zrzucić sprzęt ratunkowy a nawet odholować do brzegu.

„Dron to przede wszystkim szybka reakcja i szybkie przeniesienie środków ratunkowych do poszkodowanego. Można go „aplikować” wszędzie i bez konieczności instalowania specjalnej infrastruktury technicznej. Dron startuje i ląduje na plaży, na skrawku trawnika, więc może być zastosowany na każdym kąpielisku lub nadmorskiej plaży”  powiedział Marcin Swystun Prezes zarządu Pelixar S.A.

Oczywiście technika nie zastąpi ratownika, który jest niezbędny, ale stanowi niezrównane narzędzie wspomagające jego pracę.

Całość rozmowy z Marcinem Swystunem można znaleźć na naszej stronie w zakładce Doświadczenie i Dobre praktyki

 

Zachęcamy również do lektury naszego magazynu Magazyn SEKA 2 (20) 2019

 

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!