SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Patronat medialny SEKA S.A.

Z wielką satysfakcją informujemy, że SEKA S.A. objęła patronatem medialnym XI edycję Smart City Forum. Impreza odbędzie się w dniach 16-17marca 2020r w The Westin Warsaw Hotel Al. Jana Pawła II 21. Forum to największy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast.

O Forum

Smart City Forum to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, prezesami i dyrektorami wiodących firm ekspertami prezentującymi innowacyjne rozwiązania funkcjonującymi w najnowocześniejszych metropoliach świata. To szansa implementacji na rodzimym gruncie tego co doskonale sprawdził się w miastach takich jak Barcelona, Singapur czy Toronto. Forum stwarza szansę debaty na temat wyzwań stojących przed dziedzinami  takimi jak: transport, energetyka, ekologia, budownictwo, medycyna, komunikacja międzyludzka IT i wielu innymi. W trakcie spotkania dyskutować będą na temat najefektywniejszych metod realizacji inwestycji oraz pozyskiwania środków na realizację nowatorskich pomysłów.

Sesja round tables pozwoli na bezpośrednią wymianę doświadczeń i pogłębioną dyskusję na temat rozwoju inteligentnych miast między uczestnikami Forum. Każdemu stolikowi przewodniczyć będzie gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przewidziane są dwie rundy sesji.

Agenda

Na pierwszy dzień Forum złożą się:

Uroczyste otwarcie
Wystąpienie inauguracyjne – W kierunku europejskiej wizji miast przyszłości
Panel inauguracyjny – Kierunek – miasto przyjazne mieszkańcom.
Pierwsza część skierowana do miast od 250 tys. mieszkańców
Jak osiągać trzy cele rozwoju miast – jakość życia, konkurencyjność gospodarcza i zrównoważony rozwój?

 • Jak włączać mieszkańców w życie miasta i utrzymać ich zaangażowanie?
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Partycypacja w życiu społeczno-kulturalnym miasta
 • Jak wykorzystać współczesne osiągnięcia technologiczne do poprawy jakości życia mieszkańców?

Druga część skierowana do miast poniżej 250 tys. mieszkańców

 • Jak osiągać trzy cele rozwoju miast – jakość życia, konkurencyjność gospodarcza i zrównoważony rozwój?
 • Jak włączać mieszkańców w życie miasta?
 • Wymiana dobrych praktyk smart city między miastami i koordynacja wspólnych projektów
 • Jak być smart będąc small? Od czego zacząć rozwiązania i wdrażanie idei SMART

Wymiana dobrych praktyk – Miasta i dostawcy rozwiązań
Transformacje cyfrowe w miastach
Debata

 • Otwarty system płatności w transporcie miejskim
 • Płatności za miejskie parkingi a aplikacje mobilne
 • Paperless – Cyfryzacja procesów w urzędzie. Kompleksowa obsługa zadań samorządu

Drugiego dnia Forum odbędzie się:
Sesja round tables
Dalsza część forum podzielona będzie na dwie ścieżki
Pierwsza ścieżka – Eko i inwestycje
Zielone miasta
Mobilność a ekologia
Debata:

 • Strategie transportu miejskiego redukujące zanieczyszczenie środowiska
 • Sheringeconomy jako uzupełnienie transportu publicznego w miastach

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – perspektywa miast

 • Zaangażowanie władz miejskich i biznesu zapewniające efekt skali dla gospodarki obiegu zamkniętego
 • Zagospodarowanie odpadów – wyzwania miast/gmin i przedsiębiorców

Miasto – Prosument

 • Znaczenie dla miast rozwoju OZE, w tym wykorzystanie gminnych budynków i terenów do pozyskiwania energii na własne potrzeby
 • Innowacyjne metody magazynowania energii w mieście
 • Finansowanie działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Formuła PPP

Druga ścieżka – Human Smart City
Mieszkaniec – użytkownik przestrzeni publicznej
Cz. I Człowiek a miasto
Debata

 • Polityka senioralna – problematyka gospodarczo-rozwojowo-demograficzna
 • Upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami
 • Pobudzanie tworzenia miejsc pracy, przedsiębiorczość i obszerna baza kwalifikacji lokalnych
 • Edukacja obywatela – szkoły, uczelnie, miasta

Cz. II Miasto a człowiek
Debata

 • Miasta przyjazne pieszym (dostosowana infrastruktura, chodniki, sygnalizacje, przejścia, nowe technologie)
 • Jak dobrze zaprojektować przestrzeń publiczną?
 • Zaangażowanie lokalnej społeczności w proces planowania projektu

O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa pod przewodnictwem Macieja Bluja, Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018.

W czasie Wielkiej Gali Smart City, która odbędzie się 16 marca zostaną wręczone nagrody laureatom Konkursu Smart City. Konkurs na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę. Wyróżnieni zostaną zarówno przedstawiciele administracji lokalne jak i biznesu. Wszyscy przyczyniający się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjności polskich miast i gospodarki.

Zachęcamy do udziału w XI Smart City Forum – imprezie której patronuje SEKA S.A.

http://smartcityforum.pl/

Skontaktuj w sprawie współpracy z SEKA S.A.: Michał Sekunda Dyrektor handlowy | tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.plZobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej