SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wraz z początkiem sezonu grzewczego smog zaczyna przybierać na sile. Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, powoduje zwiększoną podatność na infekcje, jest też przyczyną poważnych schorzeń, takich jak astma czy nowotwory płuc.

Sytuacja w Polsce wygląda źle, a wręcz dramatycznie, jeśli chodzi o jakość powietrza. Takie wnioski przedstawia dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.

Jak mówi w wywiadzie dla portalu teraz-srodowisko.pl oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. Notowane są przedwczesne zgony na poziomie blisko 50 tys. osób rocznie, epidemia astmy i różnych typów alergii (w Polsce jest już ponad 12 mln alergików).

Jako przykład takiego stanu rzeczy podaje sytuację ze stycznia 2017 r. Wówczas zanieczyszczenie trwało bardzo długo, niemal miesiąc. W efekcie do placówek medycznych w tym czasie trafiło o 17 proc. więcej pacjentów z objawami astmy oskrzelowej, o ok. 30 proc. więcej chorych z problemami z oddychaniem i o 60 proc. więcej osób z kaszlem. Powołując się na statystyki Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w styczniu 2017 r. zmarło o 11 tys. więcej Polaków niż w styczniu rok czy dwa lata wcześniej.

Zanieczyszczenia powietrza, przekroczone normy stężenia pyłu zawieszonego, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), ze szczególnym wskazaniem na benzo(a)piren (B(a)P), to czynniki onkogenne. To tylko kwestia czasu, jak długo będziemy tym oddychać, a w płucach powstanie coś, co nazywa się rakiem płuc – tłumaczy Piotr Dąbrowiecki.

Przedstawione fakty pokazują, w jak alarmującej sytuacji znajdują się mieszkańcy zanieczyszczonych miast Polski. Wnioski są jednoznaczne, zjawisko smogu powinno być priorytetem dla rządzących.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej