SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Smog przyczyną chorób płuc i alergii

Wraz z początkiem sezonu grzewczego smog zaczyna przybierać na sile. Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, powoduje zwiększoną podatność na infekcje, jest też przyczyną poważnych schorzeń, takich jak astma czy nowotwory płuc.

Sytuacja w Polsce wygląda źle, a wręcz dramatycznie, jeśli chodzi o jakość powietrza. Takie wnioski przedstawia dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.

Jak mówi w wywiadzie dla portalu teraz-srodowisko.pl oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. Notowane są przedwczesne zgony na poziomie blisko 50 tys. osób rocznie, epidemia astmy i różnych typów alergii (w Polsce jest już ponad 12 mln alergików).

Jako przykład takiego stanu rzeczy podaje sytuację ze stycznia 2017 r. Wówczas zanieczyszczenie trwało bardzo długo, niemal miesiąc. W efekcie do placówek medycznych w tym czasie trafiło o 17 proc. więcej pacjentów z objawami astmy oskrzelowej, o ok. 30 proc. więcej chorych z problemami z oddychaniem i o 60 proc. więcej osób z kaszlem. Powołując się na statystyki Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że w styczniu 2017 r. zmarło o 11 tys. więcej Polaków niż w styczniu rok czy dwa lata wcześniej.

Zanieczyszczenia powietrza, przekroczone normy stężenia pyłu zawieszonego, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), ze szczególnym wskazaniem na benzo(a)piren (B(a)P), to czynniki onkogenne. To tylko kwestia czasu, jak długo będziemy tym oddychać, a w płucach powstanie coś, co nazywa się rakiem płuc – tłumaczy Piotr Dąbrowiecki.

Przedstawione fakty pokazują, w jak alarmującej sytuacji znajdują się mieszkańcy zanieczyszczonych miast Polski. Wnioski są jednoznaczne, zjawisko smogu powinno być priorytetem dla rządzących.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.plZobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności