×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (Company Social Responsibility)

Jednym z kluczowych parametrów, wpływających na rozwój przedsiębiorstwa oraz decydujących o jego konkurencyjności na rynku jest reputacja. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wdrożona i konsekwentnie rozwijana przez firmę jest w stanie udowodnić społeczeństwu, że zysk to nie wszystko, że przedsiębiorstwo dba nie tylko o interesy swoich akcjonariuszy, ale też troszczy się o społeczeństwo i ekologię.


Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) zgodnie z definicją przedstawioną przez Komisję Europejską w 2011 roku to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.

W normie PN-ISO 26 000 CSR jest zdefiniowana jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak:

  • ład organizacyjny,
  • prawa człowieka,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Jak CSR wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa

W czasach, kiedy wiele problemów ekologicznych, społecznych i zdrowotnych jest wynikiem szkodliwej działalności człowieka (co udowodniono w badaniach naukowych), etyka, dbanie o środowisko poprzez przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, działania prospołeczne i w z

godzie z prawem – są podstawowym budulcem pozytywnego wizerunku firmy. Wpływają na jej reputację. Są spoiwem przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Działania podejmowane w ramach CSR, realizowane w dłuższej perspektywie czasu, nie tylko poprzez jednorazową inicjatywę czy akcję, budują zaufanie pracowników, klientów i partnerów, co w ostateczności przekłada się na zwiększenie sprzedaży produktów i usług oraz podpisywanie intratnych kontraktów, często międzynarodowych.

Jak pokazuje doświadczenie, zaufanie buduje się latami, a traci w ułamku sekundy. Dlatego tak ważne jest, by realizacja CSR była systematyczna, oparta na dogłębnej analizie potrzeb pracowników, społeczności lokalnych, partnerów oraz środowiska.

Korporacje, duże firmy, a także przedsiębiorstwa z sektora MŚP coraz częściej wdrażają do działań swojej firmy strategię CSR.

SEKA S.A. zaangażowana społecznie

Przedsiębiorstwo SEKA S.A. już od wielu lat wdrożyła i z sukcesem realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzone działania niejednokrotnie zostały dostrzeżone i nagrodzone.

Edukacja

Autorska kampania Edukacyjna Komunikacja Ekspercka (EKE) opracowana i wdrożona w 2016 r.  otrzymała wyróżnienie w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne” w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej.

Kolejnym działaniem edukacyjnym z zakresu CSR jest wydawanie bezpłatnego kwartalnika o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej i ochronie środowiska. Czasopismo nosi tytuł: Magazyn SEKA.

Kampanie społeczne

SEKA S.A. już dwa lata z rzędu brała udział w aukcji na portalu Allegro organizowanej na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2019 roku, za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych kupiła obraz Jasmina Šoljanina – „Kolorowa Twarz” i w 2020 kolejny w jeszcze wyższej kwocie o tytule „Nostalgia”.

wosp jasmin solanin csrPrzedsiębiorstwo włącza się również w akcje charytatywne: pomaga powodzianom, przeprowadza bezpłatne kursy pierwszej pomocy dla dzieci w przedszkolach, sponsoruje nagrody w konkursach i rozgrywkach sportowych oraz organizuje bezpłatne webinary. Bierze też czynny udział w Koalicji Bezpieczni w Pracy, Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, Fundacji Kultury Bezpieczeństwa i Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Współpraca międzysektorowa

SEKA S.A. współpracuje z Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Stowarzyszenie Ochrony Pracy czy Polska Akcja Humanitarna. Działania te mają na celu wsparcie lokalnej społeczności.

Przedsiębiorstwo organizuje szkolenia kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmagających się z problemem braku zatrudnienia. W wielu przedszkolach prowadzi bezpłatne kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci.InnogyGO CSR ekologia

Ekologia

Obszar ochrony środowiska jest integralnym elementem działalności SEKA S.A., która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne jest zmniejszenie emisji spalin i dwutlenku węgla emitowanego przez samochody. Dlatego też obok nowej siedziby firmy w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 80 na parkingu został zbudowany punkt ładowania samochodów elektrycznych. Na uczestników szkoleń, klientów czekają komfortowe auta BMW i3 od innogyGO w bardzo atrakcyjnej ofercie użytkowania.

Postawienie publicznej stacji ładowania przez SEKA to krok na rzecz rozwoju elektromobilności na Warszawskim Targówku. Jeśli zależy nam, aby skala samochodów elektrycznych i bezemisyjnych rosła, musimy stworzyć ku temu odpowiednią infrastrukturę nie tylko w centach miast. W SEKA nie poprzestajemy jednak tylko na tym i podejmujemy kolejne inicjatywy proekologiczne. Jak pokazują analizy auto z car sharingu może zastąpić nawet kilkanaście aut prywatnych, a to ma bezpośredni wpływ na poziom zanieczyszczenia i hałasu, a finalnie na komfort i jakość życia w mieście. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z car sharingiem innogy go! i zdecydowaliśmy się na skorzystanie z dedykowanych subskrypcji i voucherów dla biznesu. Car sharing  to dobre rozwiązanie, aby optymalizować koszty związane z utrzymaniem własnej floty czy taksówek. Jego dodatkowym plusem jest to, że nie wchodzimy w długoterminowe zobowiązanie jak przy leasingu, a to szczególnie ważne w tych trudnych „covidowych” czasach. Specjalną ofertę voucherów jak i subskrypcji innogy go! możemy zaproponować także naszym partnerom biznesowym i klientom.


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA