SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Systemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych i magazynowych

Obiekty przemysłowe i magazynowe to budynki o wysokim obciążeniu ogniowym i szybkim stopniu rozprzestrzeniania się pożaru. Właściciel lub zarządca tego typu obiektów powinien zainstalować odpowiednie systemy, które będą skutecznie zapobiegać pożarom, a w razie ich wystąpienia – niezwłocznie je wykrywać, sygnalizować i gasić.

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące obiektów budowlanych regulowane są przez rozporządzenia: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

W budynkach produkcyjnych i magazynowych najczęściej stosuje się poniższe systemy ochrony ppoż.:

  • Systemy ręczne: gaśnice i agregaty przenośne oraz wewnętrzna i zewnętrzna sieć hydrantowa. Są to środki pierwszego reagowania na źródło ognia. Stosuje się je w przypadku pomieszczeń o niedużych rozmiarach lub niskim zagrożeniu pożarowym.
  • Automatyczne systemy wykrywania i sygnalizowania pożaru: detektory, potocznie zwane czujkami płomienia, dymu lub ciepła oraz ręczne przyciski ostrzegawcze.
  • Automatyczne urządzenia kontrolowania i gaszenia pożaru: instalacja tryskaczowa lub zraszaczowa, w przypadku pomieszczeń serwerowni lub elektronicznych systemów sterowania procesami technologicznymi w budynkach produkcyjnych stosuje się instalację gaśniczą, w której wykorzystywany jest neutralny gaz gaśniczy np. azot.
  • Systemy usuwania dymu (klapy dymowe). Usuwanie dymu może się odbywać w sposób naturalny – systemy wentylacji grawitacyjnej lub poprzez automatyczne otwarcie klap oddymiających w połaci dachowej, które umożliwiają odprowadzenie dymu na zewnątrz budynku.

Każda firma posiadająca technologiczne linie produkcyjne oraz pomieszczenia magazynowe powinna zadbać przede wszystkim o zdrowie i życie pracowników,  a także zapewnić im możliwość natychmiastowej i bezpiecznej ewakuacji. Dlatego stosowanie odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej pełni kluczową rolę w minimalizowaniu skutków pożaru.

mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Piotr Zawisza, ekspert  SEKA S. A.Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!