SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Czerwiec 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1. Bezpieczna podróż samolotem
Samolot to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Warto jednak pamiętać
o ważnych zasadach bezpiecznej podróży. Przede wszystkim dokładnie zapoznaj się
z instrukcją bezpieczeństwa i uważnie wysłuchaj zasad bezpiecznego zachowania i zasad postępowania na wypadek nagłego zdarzenia.

2. Zagrożenia podczas pracy w słońcu
W czasie upałów pracodawca ma dodatkowe obowiązki organizacyjne wynikające
z przepisów prawa. Kiedy temperatura powietrza przekracza 28°C w biurze i 25°C na zewnątrz powinien umożliwić pracownikom swobodny dostęp do odpowiedniej ilości napojów mineralizowanych. Może też skrócić czas pracy.

3. Produkty wolne od GMO będą oznakowane
Sejm przyjął ustawę, która ma za zadanie uregulować zasady oznakowania produktów jako wolnych od GMO. Znakowanie produktów jako „wolne od GMO” będzie możliwe tylko dla tych produktów, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE.

4. Bezpieczeństwo motocyklistów, a odzież ochronna
Jedyną ochroną ciała motocyklisty podczas wypadku jest odpowiednia odzież ochronna. Kurtka i spodnie motocyklisty mają chronić nie tylko przed wiatrem, słońcem czy deszczem, ale też przed uderzeniami drobnych kamieni wydobywających się spod kół innych pojazdów. Dlatego powinna spełniać odpowiednie normy i wymagania.

5. Nowy wzór protokołu powypadkowego już obowiązuje
Od 25 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór protokołu powypadkowego. W obowiązującym protokole nie jest wymagane m.in. stosowanie pieczęci pracodawcy, a także numeru REGON. Pozostawiono PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby poszkodowanej.

6. Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie
W każdym przedsiębiorstwie powinny obowiązywać określone wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Jest to bardzo ważne zagadnienie w zakresie ochrony ppoż., które określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe.

7. Stres w pracy muzyką zwalczaj
Ponad 80% pracowników biurowych pracuje pod wpływem stresu. Remedium na wszelkiego rodzaju dolegliwości duszy i ciała może być muzyka. Jej kojące dźwięki pomagają redukować stres i wspierają pracę przeciążonego mózgu.

8. Czas pracy kierowcy zawodowego – wybrane zagadnienia
Czas pracy kierowcy to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, obejmującej wszystkie czynności związane z przewozem drogowym. Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się m.in.: czasu dyżuru, jeżeli kierowca nie wykonywał pracy; nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu; dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

9. GIS zadba o bezpieczeństwo klientów w salonach beauty
„Nie płać zdrowiem za urodę” – to akcja GIS i Ministerstwa Zdrowia na poprawę bezpieczeństwa klientów w salonach beauty. GIS będzie przyznawać specjalne naklejki
z obrazkiem żaby salonom, które dbają o zdrowie i higienę klientów. Resort zdrowia wprowadzi odpowiednie przepisy, określające, jakie narzędzia mogą być stosowane
w gabinetach.

10. Zawód groomer – zagrożenia w pracy
Groomer w swojej pracy narażony jest na szereg zagrożeń wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu. Są to: praca stojąca, hałas, ostre narzędzia, śliska podłoga, możliwość ugryzienia i podrapania przez zwierzę, unoszenie się w powietrzu cząstek sierści, naskórka, roztoczy i kurzu, kontakt z zainfekowanymi zwierzętami.

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!