Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – grudzień 2020.


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych.

Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1. Służba BHP w Polsce

Jak wygląda rynek usług BHP w Polsce? Wg raportu CIOP-PIB 70% pracowników służb bhp to osoby w wieku od 30 lat do 49 lat, na trzech mężczyzn przypada jedna kobieta.
Zakładową służbę BHP i zewnętrznych specjalistów BHP różni charakter wykonywanych zadań. Pierwsi wypełniają zadania związane z bezpieczeństwem pracy w obrębie własnego zakładu, a drudzy częściej pełnią funkcje doradcze, szkoleniowe i kontrolne.

2. Rynek pracy w (post)pandemicznej rzeczywistości

„Spodziewam się zwolnień, o ile sytuacja na rynku pracy nie ulegnie szybkiej poprawie”. Prognoza zjawisk na rynku pracy na 2021 rok nie jest łatwa, bowiem już w obecnym stanie pandemii wynikło wiele zmiennych, które wpłynęły na zachowania i decyzje przedsiębiorców. Przewidywano duży skok bezrobocia, jednak nie miało to miejsca w całej Europie.

3. RODO w dokumentacji kadrowo-płacowej

Obowiązki RODO dotyczą każdego pracodawcy, który przetwarza dane osobowe pracowników, klientów czy kontrahentów. Zakres prowadzenia dokumentacji pracowniczej określa stosowne rozporządzenie dotyczące spraw związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W tym procesie przetwarzane są dane osobowe pracowników, co oznacza, że działy kadrowe, księgowe i płacowe są obowiązane do przestrzegania przepisów RODO.

4. Wymiana pieców węglowych nie jest priorytetem

Tempo wymiany tzw. „kopciuchów” stoi praktycznie w miejscu. Polski Alarm Smogowy (PAS) opublikował raport, w którym ukazał, jak wygląda wymiana pieców w miejscowościach z tzw. listy WHO – najbardziej zasmogowanych miast Europy. Wynika z nich, że działania antysmogowe nie są priorytetem ani największych miast, ani najbardziej zanieczyszczonych gmin.

5. Prawo pracy i czas pracy w 2021 r.

Wraz z nowym rokiem rządzący zapowiadają wprowadzenie zmian w prawie pracy. Wprowadzenie zmian w Kp zapowiadane było już od wielu miesięcy. Niektóre wymusza praktyka, np. badania trzeźwości pracowników lub wprowadzenia zapisów dotyczących pracy zdalnej, inne wynikają z prawa UE.

6. Dokumentacja ZFŚS a RODO

Pracodawcy tworząc Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przetwarzają dane osobowe pracowników. Środki przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Pracodawca w związku z utworzeniem ZFŚS przetwarza dane osobowe pracowników, a więc obowiązują go też przepisy RODO.

7. Ochrona informacji i danych podczas pracy zdalnej

Obowiązek przestrzegania przepisów RODO spoczywa zarówno na pracodawcy jak i pracownikach. Przeniesienie pracy poza miejsce jej stałego wykonywania nie wpływa na zniesienie obowiązków pracownika, a także na konieczność przestrzegania przez niego przepisów i zasad panujących w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że pracownik korzystający ze swoich narzędzi do wykonywania pracy zobowiązany jest do poszanowania i ochrony informacji poufnych, w tym danych osobowych.

8. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów. Obejmuje wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

9. BHP podczas pracy zdalnej

Każdy pracownik powinien samodzielnie zadbać o bezpieczne i higieniczne jej świadczenie. Polecenie wykonywania pracy zdalnej może dotyczyć nie tylko pracy biurowej, ale również wykonywania części wytwórczych czy usług materialnych, o ile pracodawca zapewni odpowiednie narzędzia do jej wykonania. Praca zdalna, mimo iż wykonywania poza miejscem pracy, również jest pracą.

10. Dostosowanie firmy do świata on-line

Można by pokusić się o twierdzenie, że najbardziej w pandemii „ucierpiał” sektor szkoleniowy. Szkolenia on-line to obecnie jedyny sposób, by przekazać niezbędną wiedzę lub odbyć obowiązkowe szkolenia z zakresu bhp. Prowadzone za pośrednictwem sprzętu, tzw. spotkania bezkontaktowe muszą być angażujące. Do nagrań wideo należy wydzielić osobne pomieszczenie i zaopatrzyć go w niezbędny i sprawdzony sprzęt.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA