SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – KWIECIEŃ 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:

 

 1. Jak w przedsiębiorstwie wdrożyć system zarządzania bhp?

System zarządzania bhp ułatwia przestrzeganie obowiązującego prawa z zakresu bhp w przedsiębiorstwie. By go wdrożyć – wystarczy tylko pięć kroków:

 1. projektowanie systemu;
 2. planowanie działań realizujących politykę bhp;
 3. realizacja określonych planów;
 4. kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu;
 5. okresowe przeglądy i doskonalenie systemu.

 

 1. Co to jest audyt? Audyt bhp

Audyt bhp to systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie tego typu kontroli pozwala nie tylko sprawdzić stan warunków bhp, ale w razie wskazania ewentualnych nieprawidłowości daje możliwość ich naprawienia bez ponoszenia konsekwencji prawnych. Audyt bhp przeprowadza służba bhp.

 1. Będą zmiany w opłacie recyklingowej za foliówki

W najbliższym czasie opłatą recyklingową zostaną objęte wszystkie foliówki, niezależnie od grubości. Z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów dokumentu wynika, że jednym z pomysłów jest uszczelnienie opłaty recyklingowej, czyli znowelizowanie ustawy tzw. foliówkowej.

 1. Jak postępować w razie wypadku na drodze?

W razie wypadku na drodze należy przestrzegać konkretnych reguł postępowania. Wszystkie czynności należy wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu, aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Bezpieczeństwo w podróży zależy przede wszystkim od nas samych.

 1. Praca w temperaturze powyżej 26 stopni Celsjusza

Praca w temperaturze powietrza powyżej 26oC wykonywana na zewnątrz z pewnością nie należy do łatwych. Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom napoje w ilości zaspokającej ich potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące (w zależności od wykonywanej pracy), a w warunkach mikroklimatu gorącego – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

 1. W obliczu pożaru Notre Dame – zasady ppoż. dla obiektów zabytkowych

W Polsce nie ma konkretnych przepisów z zakresu ochrony ppoż. odnoszących się do obiektów zabytkowych. Kwestie dotyczące obiektów zabytkowych reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z kolei kontroli ppoż. dokonuje się jak każdego innego obiektu budowlanego.

 1. Ankieta KE dotycząca wdrażania przepisów ochrony środowiska

KE przygotowała ankietę, która ma pomóc lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób zajmujących się ochroną środowiska. Wyniki badania posłużą do opracowania programu działań KE na lata 2020/2021, wspierających administrację państw członkowskich UE w dążeniach do pełnego wdrożenia unijnych przepisów ochrony środowiska. Ankieta jest dostępna do 15 listopada 2019.

 1. Bezpieczna podroż autokarem

Podróżując autokarem warto zachować czujność i pamiętać o kilku ważnych zasadach. Będąc pasażerem autokaru pamiętaj, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną kierowcy i stan techniczny autobusu. W podróży nie pozostawiaj bagażu bez opieki, miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy i zachowaj szczególną ostrożność w zatłoczonych miejscach.

 1. Czy odzież roboczą można prać w domu?

Odzież robocza, by spełniała swoją funkcję, powinna być odpowiednio serwisowana. Domowe pralki nie mają możliwości technicznych, aby zapewnić odpowiedni standard serwisu odzieży roboczej. Jest to możliwe wyłącznie w pralniach przemysłowych, które posiadają wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością.

 1. Warunki pracy kontrolerów ruchu lotniczego

Praca na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego (KRL) jest niezwykle wymagająca. Jednym z wielu czynników obciążających jest właśnie odpowiedzialność za życie innych osób. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla kontrolerów wpływa na wykonywanie pracy z większą niezawodnością.

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!