SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Maj 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

 1. Kobiety a bhp

Kobiety i mężczyźni różnią się nie tylko pod względem biologicznym, ale też w kwestiach wykonywanej pracy. Określenie i poznanie zagrożeń w pracy wynikających z różnic pozwoli na poprawę stanu bhp w obszarach, które w największym stopniu dotyczą kobiet.

 1. 7 złotych zasad bhp

Każdą z siedmiu zasad bhp możemy obejrzeć w krótkich filmikach z Napo w roli głównej.  „7 złotych zasad dla bezwypadkowego i zdrowego miejsca pracy” – to koncepcja kampanii „Vision Zero” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia
Społecznego (ISSA).

 1. Zamiast plastikowych butelek – jadalne kapsułki z wodą

Biodegradowalne kapsułki Oohos! są wykonane z materiału pochodzącego z wodorostów. By dostać się do płynu, wystarczy przegryźć otoczkę. Membrana ta również jest jadalna, jeżeli jednak zostanie wyrzucona to w ciągu kilku tygodni ulegnie biodegradacji.

 1. Bezpieczna podróż pociągiem

Ryzyko wypadków śmiertelnych wśród pasażerów pociągu jest o jedną trzecią niższe niż w transporcie drogowym. Mimo to, nawet tutaj mogą przydarzyć się nieprzewidziane i niebezpieczne sytuacje. A więc: unikaj nocnych podróży; nie wsiadaj do pustych przedziałów; staraj się nie spać w trakcie podróży; nie pozostawiaj bagażu bez opieki.

 1. Zagrożenia występujące w Morzu Bałtyckim

Morze pod względem bezpieczeństwa kąpieli znacząco różni się od innych zbiorników wodnych. W strefie brzegowej morza występują najbardziej dynamiczne procesy, takie jak falowanie i silne prądy. Elementy te stwarzają wiele zagrożeń nie tylko dla przeciętnego turysty, ale również dla zawodowego pływaka.

 1. Czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż.

Przestrzeganie określonych procedur pozwala eliminować zagrożenia pożarowe w zakładach pracy. W różnego typu obiektach oraz na terenach do nich przyległych nie wolno wykonywać czynności, które mogą spowodować: pożar, rozprzestrzenianie się pożaru, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego, utrudnienie prowadzenia ewakuacji.

 1. Bezpiecznie nad wodą

Każda osoba, która postanawia pojechać nad wodę, powinna najpierw zapoznać się z regulaminem kąpieliska. Głównym powodem utonięć jest brak odpowiedzialności osób przebywających nad wodą, w tym: alkohol, brawura, brak świadomości zagrożenia, nie stosowanie się do zakazów i regulaminów kąpielisk.

 1. Zdrowie pracowników biurowych – raport HealthDesk

Aż 79,1% pracowników biurowych odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą. Według raportu opracowano TOP 7 lokalizacji występowania bólu u pracowników biurowych: 57,2% – szyja, 51,5% – kość krzyżowa, 42,3% – łopatka, 35,0% – głowa, 31,3% – barki, 20,6% – oczy, 13,9% – nadgarstek.

 1. Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory KPO i KEO

Nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów nie mają rubryki na numer REGON i nie muszą być opatrzone pieczęcią firmową. Ponadto zmianie uległa też szata graficzna KPO i KEO.

 1. Outsourcing szkoleń

Outsourcing szkoleń to przejęcie odpowiedzialności za czynności dotyczące koordynacji i zarządzania szkoleniami. Dbanie o aktualność szkoleń, a tym samym pilnowanie terminów – to dla pracodawcy dodatkowy obowiązek. Być może korzystniej będzie kontrolę nad administrowaniem szkoleniami zlecić firmie zewnętrznej?

 

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!