Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – marzec 2021.


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych.

Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 


KUPUJĘ GAŚNICĘ, SPRAWDZAM KTÓRA JEST NAJODPOWIEDNIEJSZA DLA MNIE sprzedaż gaśnic


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


W tej edycji:

1 Obowiązki pracodawcy, gdy pracownik ma COVID-19

Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ma obowiązek poinformowania o tym pracodawcę. Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu osoby, która została skierowana na kwarantannę lub jest objęta izolacją domową
i która ubiega się o wypłatę świadczenia chorobowego, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

2 Praca zdalna w czasie COVID-19 – BHP

Wykonywanie pracy zdalnej nie zwalnia z przestrzegania przepisów bhp. Jak z punktu prawnego zadbać o przestrzeganie zasad bhp na home office?  Wydaje się, że dobrą praktyką byłoby odbieranie oświadczeń od pracowników, w których zobowiązują się oni do zorganizowania sobie miejsca pracy spełniającego ogólne wymagania bhp.

3 Trzykrotnie wzrosła produkcja energii elektrycznej z mikroinstalacji

W ciągu ostatnich trzech lat (2018-2020) nastąpił dynamiczny rozwój mikroinstalacji. Łączna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji w 2021 r. wyniosła 1 157 811,908 MWh. Jest to ponad trzykrotny (w stosunku do 2019 roku) wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. Najwięcej energii elektrycznej pochodziło z fotowoltaiki.

4 Pozytywne aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika i pracodawcy

W okresie pandemii zaobserwowaliśmy, jakie aspekty pracy zdalnej działają poprawnie, a co wymaga naprawy. Do zalet pracy zdalnej z perspektywy pracownika możemy zaliczyć m.in.: poprawa równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz większa elastyczność w planowaniu aktywności. Z kolei z perspektywy pracodawcy, jedną z zalet pracy zdalnej jest oszczędność kosztów związanych z opłatą za media i biuro.

5 Negatywne aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika i pracodawcy

Pracownik zupełnie inaczej niż pracodawca postrzega formę pracy zdalnej. Jednymi z wad pracy zdalnej z perspektywy pracownika są konieczność samodzielnego planowania i organizowania dnia oraz ograniczenie dostępu do zasobów organizacji. Z perspektywy pracodawcy są to m.in.: konieczność zapewnienia odpowiedniego wyposażenia do pracy zdalnej czy utrudnienia w nadzorowaniu pracy przez menedżerów.

6 Po co komu przegląd gaśnic i innych urządzeń ppoż.?

Okresowe przeglądy gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych są obowiązkowe. Praca w pomieszczeniach bez sprawnych instalacji przeciwpożarowych, bez nadzoru osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest niedopuszczalna. Przeglądy ppoż. powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu, urządzeń lub wykonawcy instalacji ppoż.

7 Zadbaj o równowagę w pracy i w domu!

Na bezpieczeństwo pracy w domu wpływa również stan psychiczny pracownika. Praca zdalna w pełnym wymiarze godzin, przy jednoczesnej izolacji od współpracowników może zakłócać codzienny tryb życia i pracy oraz powodować dodatkowy stres. W celu zniwelowania tych skutków pracodawca może rozważyć stosowanie pewnych strategii.

8 Jak outsourcing BHP może pomóc pracodawcom w czasie pandemii?

Ważną kwestią jest obszar środków ochrony indywidualnej. Maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne – to wszystko są środki ochrony indywidualnej (ŚOI), które pracodawca powinien zapewnić pracownikom. Weryfikacja dostawców, sprawdzenie dokumentów dołączonych do produktu to kompetencje specjalistów BHP i to właśnie im należy powierzyć tak odpowiedzialne zadanie.

9 Od 31 marca ruszyła druga odsłona programu „Stop Smog” 2.0

Wnioskodawcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Gminy, powiaty i związki międzygminne ponownie mogą starać się o dotację na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych.

10 Telewindykacja należności – jak skutecznie rozmawiać z dłużnikami przez telefon?

Jak skutecznie prowadzić rozmowę z dłużnikiem? Jeżeli chcesz podnieść kompetencje w obszarze negocjacji windykacyjnych przy zachowaniu dobrych relacji handlowych z kontrahentami zapraszamy na nasze szkolenia z zakresu telewindykacji należności.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA