SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – październik 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy
Koalicja Bezpieczni w Pracy opublikowała raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”. Badania ukazują, że 85 proc. pracowników biurowych i umysłowo-fizycznych odczuwa stres w pracy, 63 proc. doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez szefa, a 53 proc. przemocy słownej, 46 proc. z nich padło ofiarami mobbingu.
2. RODO w HR
Aktualny stan prawny wskazuje na nowe ryzyka i obowiązki w pracy działów HR. Najważniejsze obszary, w których pracownicy tych działów operują danymi osób fizycznych to: rekrutacja, akta pracownicze, powierzanie danych. Dlatego też istotne staje się wdrożenie odpowiednich procedur w każdym dziale HR.
3. „Piątka za segregację”
„Piątka za segregację” to kampania informacyjno-edukacyjna, opracowana przez MŚ. Ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Skierowana do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.
4. Polacy nie wiedzą jak segregować śmieci
Wyniki badania ukazują, że 66 proc. Polaków segreguje śmieci, a jedynie 15 proc. robi to poprawnie. Tylko 58 proc. badanych widzi sens w selekcji odpadów. Jeszcze mniej, bo zaledwie 1/3 polskich konsumentów wierzy, że ich działania mogą przyczynić się do zahamowania negatywnego wpływu na środowisko.
5. Ponad 80 proc. pracowników w Polsce odczuwa stres w pracy
Czynniki psychospołeczne znacząco wpływają na zdrowie pracowników. Często złe samopoczucie pracownika jest przyczyną wypadków. Niestety, pracodawcy umniejszają rolę czynników psychospołecznych, skupiając się przede wszystkim na zapewnieniu fizycznego bezpieczeństwa swoich podwładnych.
6. Audyt przeciwpożarowy w zakładzie pracy
Audyt ppoż. umożliwia zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Okresowe i systematyczne przeprowadzanie w zakładzie tego typu audytów daje szansę na podjęcie odpowiednich działań w celu zniwelowania ewentualnych nieprawidłowości.
7. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Czynniki szkodliwe, występujące w środowisku pracy, oddziałują negatywnie na organizm pracownika. Pracodawca jest zobowiązany zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez ograniczenie lub eliminację tych czynników za pomocą odpowiednich urządzeń, a także przeprowadzanie należytych badań.
8. Elektroniczna ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie drogą elektroniczną. Przedsiębiorca, który: wytwarza, zbiera, przetwarza lub transportuje odpady, wprowadza na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory – powinien sprawdzić czy jego działalność wymaga rejestracji w bazie.
9. AUDYT RODO
Wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości czy stosowane przez nich rozwiązania są zgodne z przepisami. Dobrym sprawdzianem podjętych działań jest tzw. audyt z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z firmy zewnętrznej. Pozwala on upewnić się, że wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu zostały spełnione.
10. Światowy dzień ergonomii
12 listopada obchodzimy Światowy Dzień Ergonomii. Ergonomia to dziedzina zajmująca się bezpieczeństwem i komfortem w miejscu pracy. Dzięki jej zastosowaniu można zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także wpłynąć na wydajność pracy zatrudnionych osób.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.