SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Sierpień 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

 1. Za pracę przy monitorze kineskopowym – podwyżka emerytury

Praca przed monitorem ekranowym została zakwalifikowana jako praca w szczególnych warunkach. Taką decyzję wydał właśnie Sąd Najwyższy (Sygn. akt III UK 150/18). Orzeczenie to będzie miało zastosowanie również przy ustalaniu wcześniejszych emerytur czy emerytur pomostowych.

 1. Czy pracodawca musi zapewnić telepracownikowi sprzęt i Internet?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia telepracownikowi sprzętu i dostępu do Internetu. Jak się okazuje, zobowiązanie to można ograniczyć lub nawet z niego zrezygnować. W tym celu należy w odrębnej umowie ustalić np.: zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania sprzętu, sposób i formę kontroli wykonywania pracy.

 1. Raport specjalny IPCC: Ziemia jest pod presją człowieka

IPCC: Należy skupić się na lepszym zarządzaniu gruntami oraz na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Zmiany klimatu, pustynnienie, degradacja gleb, zanieczyszczenie środowiska – wszystko to może doprowadzić do niedoborów żywności, spotęgować migracje ludzi i podsycić konflikty – czytamy w raporcie.

 1. Bezpiecznie podczas burzy

Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno znać zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy. Najbezpieczniej podczas burzy jest wewnątrz budynku. Dlatego, o ile to możliwe, nie należy z niego wychodzić. Jeżeli zaś burza zastanie nas poza domem należy m.in.: unikać przebywania pod drzewami oraz na otwartej przestrzeni.

 1. Pakiet Przyjazne Prawo – kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

PPP eliminuje z polskiego systemu prawnego przepisy przestarzałe, nieodpowiadające współczesnym realiom społecznym i gospodarczym. Projekt jest przekrojowy, bo dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze. Nowe przepisy, z wyjątkiem niektórych artykułów, mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

 1. Przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi działać niezawodnie. To od niej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 1. Czy pracownicze szafki ubraniowe mogą być rotacyjne?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia takiej liczby szafek ubraniowych, ilu pracowników zatrudnia. Obowiązek ten wynika z §111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bhp

Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawca ma prawo zastosować odpowiednie kary. W myśl art. 108. Kp. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować kary: upomnienia, nagany lub pieniężną.

 1. Dopłaty do paneli słonecznych na dach

Nawet 5 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania do instalacji paneli słonecznych. NFOŚiGW będzie realizował program „Mój prąd” i wypłacał wsparcie. Maksymalne dofinansowanie na gospodarstwo domowe ma wynosić  5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW.

 1. Kontrola, nadzór i audyt bhp w zakładach pracy

Najbardziej efektywnym i skutecznym pomiarem warunków pracy jest przeprowadzenie niezależnej od pracodawcy kontroli, czyli audytu. Audyt koncentruje się na szukaniu zgodności stanu rzeczywistego z obowiązującymi przepisami, kontrola szuka nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nadzór zaś wykorzystuje kontrolę uzupełniając ją o elementy represyjne.

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!