Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – wrzesień 2020.


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych.

Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1. Praca zdalna w czasie COVID-19 – kontrola i odwoływanie

Jakie możliwości kontroli ma pracodawca w przypadku pracy zdalnej? Pracodawca powinien ustalić sposób komunikowania się w trakcie wykonywania pracy oraz przesyłania jej efektów. Mogą to być zebrania online. Ma też prawo do monitoringu. Powinien jednak pamiętać, że te działania nie mogą naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

2. Co sprawdzają inspektorzy PIP podczas kontroli w czasie pandemii?

Od 22 czerwca inspektorzy PIP wznowili działalność kontrolno – nadzorczą. Organy PIP mają weryfikować prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia COVID-19. Kontrole takie będą prowadzone w szczególności w urzędach administracji państwowej i samorządowej, na placach budowy oraz w placówkach handlowych.

3. Jak w czasie epidemii zorganizować kongres czy konferencję?

Zakłady pracy muszą funkcjonować i realizować plany sprzedażowe, które zakładają organizację spotkań biznesowych. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą organizować targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

4. Kary za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji BDO

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie dokumenty w ewidencji odpadów powinny być przygotowywane za pośrednictwem BDO. Za prowadzenie działalności bez wpisu do BDO może grozić kara grzywny od 100 zł do ponad 1 mln zł. Za poddawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny może grozić kara aresztu. W art. 171-194 ustawy o odpadach wymienione są wszystkie sytuacje, za które grożą kary.

5. Nowe przepisy bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowe przepisy w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych zaczęły obowiązywać od 26 września 2020 r. Nowe rozporządzenie doprecyzowuje definicję urządzenia energetycznego. Duży nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych. Przepisy rozporządzenia dotyczą też prac w pomieszczeniach zamkniętych (np. zbiornikach lub kanałach).

6. Co dalej z pracą zdalną?

4 września br. regulacje dotyczące pracy zdalnej utraciły moc prawną. Zgodnie z nową regulacją zawartą w art. 3 tzw. specustawy od 5 września br. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu pracodawca będzie mógł polecać wykonywanie pracy zdalnej.

7. Specjalista BHP najbardziej poszukiwanym zawodem

W czołówce najbardziej poszukiwanych zawodów znalazł się specjalista ds. BHP. Na czele zestawienia topowych zawodów 2020/2021 znajduje się specjalista ds. BHP, którego podstawowym zadaniem jest nadzorowanie i kontrolowanie bezpiecznych warunków pracy. Nic dziwnego, bowiem w czasie pandemii, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, ludzie zwracają coraz większą uwagę na sferę bezpieczeństwa.

8. Odpady komunalne – obowiązujące zasady dla nieruchomości niezamieszkałych

Od sierpnia 2020 r. odbiór nieczystości z nieruchomości niezamieszkałych nie podlega już miastu. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą. Ponadto obowiązkiem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jest prowadzenie w wyznaczonym miejscu selektywnej zbiórki odpadów czy chociażby wyposażenie terenu w adekwatne do zbiórki odpadów pojemniki.

9. Kto jest bardziej podatny na stres?

Ludzie różnią się pod względem wrażliwości na czynniki wywołujące stres. Wynika to m.in. z ich temperamentu i cech osobowościowych, które wpływają na intensywność działania i odczuwania dużych emocji. Wiedza o indywidualnej podatności na stres pozwoli pracodawcy na ukształtowanie środowiska w pracy w taki sposób, by różni pracownicy, o różnym temperamencie mogli spokojnie i efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

10. Bezpiecznie w szkole

Od 1 września PIP uruchomiła profilaktyczny program dla szkół „Bezpiecznie
w szkole”. Celem tych działań jest zapewnienie nauczycielom,
a przy tym także uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkół poprzez popularyzację wymagań prawnych i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i redukcji zagrożeń
w szkołach.

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA