Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Jeżeli w Twoim sklepie lub hurtowni udostępniasz swoim klientom jednorazowe torebki foliowe do pakowania sprzedawanych przez Ciebie produktów to musisz wnieś opłatę recyklingową. Dodatkowo musisz mieć wpis do rejestru BDO. Sprzedawane torebki muszą być obciążone minimalną opłatą w wysokości 20 groszy.

Wysokość opłaty

Z opłaty recyklingowej zwolnione są jedynie tzw. zrywki, czyli, torebki grubości folii poniżej 15 mikrometrów stosowane do pakowania żywności w celach higienicznych i będące opakowaniem głównym. Stosowanie bardzo cienkich torebek w innych celach (np. do pakowania towarów przemysłowych) nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty.

20 groszy to minimalna opłata, którą musi wnieść klient za torebkę foliową a właściciel sklepu lub hurtowni zobowiązany jest następnie wpłacić do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli opakowania są udostępniane za opłatą to należność musi być podwyższona o opłatę recyklingową, czyli właśnie 20 groszy.

 

Nie jest dozwolone wnoszenie przez opłaty przez podmiot sprzedający bez obciążania klientów, czyli dodawanie torebek do sprzedawanych towarów za darmo. Nie dopełnienie obowiązku pobierania opłaty może skutkować karą administracyjną w wysokości od 500 zł do 20000 zł. Opłata recyklingowa musi być wpłacona na konto Urzędu Marszałkowskiego do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, w którym została pobrana. (Np. do 15 kwietnia po pierwszym kwartale).

Ewidencja opakowań

Podmioty handlowe są zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedawanych torebek foliowych przy czym należy prowadzić oddzielne rejestry dla każdego punktu prowadzącego sprzedaż. Rejestr ma być przechowywany przez pięć lat.

Ewidencja BDO

Konieczność uzyskania wpisu do rejestru BDO wynika z obowiązku corocznego składania sprawozdania z ilości zakupionych i sprzedanych reklamówek. Złożenie sprawozdania dokonywane jest na drodze elektronicznej po zalogowaniu na indywidualne konto BDO. Prowadzenie działalność bez wpisu karane jest grzywną w wysokości 5 tys. złotych.

Rozliczenia podatkowe

Pobrana opłata stanowi przychód a wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego stanowi koszt uzyskania przychodu. Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za torbę, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tego tytułu jest opodatkowana podatkiem VAT w stawce 23%.

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00278

Masz pytania? Zadzwoń do nas!
Aleksander Florek
Zastępca Dyrektora Działu Handlowego
ds. ochrony środowiska
kom. 503 091 080 
aleksander.florek@seka.pl

Najbliższe szkolenia zakresu ochrony środowiska


Zobacz też: bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40 Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej