Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Sprawozdanie BDO

Prowadzenie firmy wiąże się obecnie z wieloma obowiązkami, wśród których znaczące miejsce zajmuje sprawozdawczość dotycząca ochrony środowiska. Obok raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami podmioty gospodarcze mają obowiązek przygotowywać różne sprawozdania środowiskowe, dotyczące obecnej i planowanej emisji zanieczyszczeń, produkcji płynnych odpadów czy sposobów ich zagospodarowywania. Jednocześnie niezbędne jest też naliczanie i wnoszenie odpowiednich opłat za korzystanie ze środowiska czy recykling. Miejscem składania raportów jest też BDO. Sprawozdanie do Bazy Danych Odpadów jest przygotowywane elektronicznie za pomocą specjalnego modułu i powinno być do niego wgrane do końca października. Sprawozdanie BDO ma na celu uzupełnienie bazy danych o informacje, które pozwalają precyzyjnie kontrolować obrót odpadami.

Kto składa sprawozdanie BDO?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, kogo dotyczy obowiązek przekazywania danych do BDO. Sprawozdanie powinny przygotowywać wszystkie firmy, w których produkcja odpadów towarzyszy realizacji procesów technologicznych. Dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i tych, które prowadzą ewidencję uproszczoną i produkują odpady na poziomie:

  • do 100 kg w przypadku odpadów niebezpiecznych,
  • do 5 000 kg w przypadku pozostałych odpadów.

Podsumowując, sprawozdanie BDO muszą składać wszystkie te podmioty, które mają ustawowy obowiązek ewidencjonowania odpadów w każdej z dopuszczalnych form. Jednocześnie ewidencja stanowi bazę do stworzenia raportu. Dlatego, aby przygotowywane do BDO sprawozdanie było rzetelne, niezbędne jest systematyczne monitorowanie i rejestrowanie wielkości produkcji odpadów. Do takiego monitorowania zobowiązują też decyzje administracyjne udzielające zezwolenia na produkcję odpadów.

Kiedy należy składać sprawozdanie BDO?

Jak przy każdym obowiązku nałożonym na przedsiębiorcę przez prawo, tak w przypadku BDO sprawozdanie trzeba składać w ściśle określonym terminie – do 31 października. Okres, który obejmują dane, to rok poprzedzający rok złożenia dokumentu. Przykładowo, do 31 października 2021 roku przedsiębiorcy składają sprawozdanie BDO za 2020 rok. Dane są wprowadzane elektronicznie za pośrednictwem specjalnego modułu. Dostęp do niego mają jedynie uprawnione osoby. W przypadku wersji roboczej raport może złożyć użytkownik podrzędny. Natomiast właściwe sprawozdanie BDO składa użytkownik główny. Zazwyczaj jest nim wyznaczony przedstawiciel firmy.

Warto wiedzieć, że niezłożone w terminie do BDO sprawozdanie o produkcji odpadów jest zagrożone konsekwencjami karnymi. Rodzaj i wysokość kary określa Kodeks wykroczeń.

Obowiązują Państwa raporty do BDO? Sprawozdanie przygotują eksperci z SEKA

Przygotowywanie sprawozdań do BDO wymaga skrupulatności. Wprowadzanie danych nie jest łatwe z uwagi na ograniczenia elektronicznego systemu. Dlatego tworzenie wersji roboczej dokumentu warto powierzyć osobom z doświadczeniem. Popełnione błędy są niemożliwe do skorygowania, a potwierdzeniem złożenia wersji dokumentu jest jedynie urzędowe potwierdzenie odbioru – UPO. Aby zyskać pewność, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, możecie Państwo powierzyć to zadanie ekspertom z Seka, udzielając nam odpowiedniego pełnomocnictwa.

NASI EKSPERCI

Świadczymy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska w całej Polsce. Mając na uwadze tempo zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez cykliczne szkolenia.

Nasz doświadczony zespół składa się z pracowników zatrudnionych w centrali i w oddziałach.

Poza szerokim gronem specjalistów możemy się poszczycić współpracą z grupą wybitnych ekspertów, do której należą:


Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, wnioski i zgłoszenia z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, przeglądy ekologiczne).
Ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Posiada 15-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji środowiskowej, obejmującej: pozwolenia zintegrowane, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza.
Ponadto w naszych oddziałach zatrudniamy następujących ekspertów: