Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo pracy i czas pracy w 2021 r.

Prawo pracy i czas pracy w 2021 r

kiedy: 29 stycznia 2021 r. , godz. 10:00 – 14:00,  jak: ON-LINE, koszt szkolenia: 199PLN

 

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb kadrowych z przepisami prawa pracy w kontekście podejmowania decyzji kadrowych. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr i personalnych.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:

 • Poznanie uregulowań prawnych dotyczących prawa pracy.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce.
 • Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli.

ZAKRES TEMATYCZNY

W czasie zajęć będą poruszane następujące zagadnienia:

 • źródła prawa pracy
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
 • stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
 • równe traktowanie w zatrudnieniu
 • wynagrodzenia oraz inne świadczenia wypłacane pracownikom
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • nagrody i odpowiedzialność porządkowa oraz materialna pracowników
 • urlopy pracownicze
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • zmiany w przepisach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • czas pracy
 • usprawiedliwione nieobecności w pracy i udzielanie zwolnień od pracy
 • zasady wykonywania pracy w okresie kwarantanny i izolacji medycznej w 2021 r.
 • praca zdalna – jak prawidłowo wdrożyć ją w organizacji – praca na dokumencie.
 • czas pracy – najlepsze praktyki na 2021 r.
 • minimalne wynagrodzenie w 2021 r. i skutki prawne zmiany jego wysokości.
 • rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek przedsiębiorcy.
 • zarządzanie okresami nieobecności pracownika w 2021 r – urlopy wypoczynkowe, urlopy rodzicielskie i inne okresy niewykonywania pracy.
 • projektowane zmiany w pracy zdalnej
 • prawo pracy w dobie koronawirusa
 • aktualne stanowiska urzędowe dotyczące kadr i płac
 • zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
 • nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
 • rozwiązania prawne optymalizujące organizację pracy i zmniejszanie kosztów pracy (czas pracy, wynagrodzenia, dofinansowania, urlopy wypoczynkowe):

 Skontaktuj się z nami poprzez:

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl