SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. objęła patronatem medialnym VIII Forum Nowoczesnej Produkcji IndustryTech. Impreza odbędzie się w dniach 23-24 września tego roku w Arche Hotel przy Alei Krakowskiej 237. Forum jest odpowiedzią na wyzwania, jakie współczesny rynek stawia przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

Jak co roku impreza będzie miejscem spotkania różnych gałęzi gospodarki w tym: produkcji, transportu logistyki oraz podmiotów oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne. Forum to doskonała okazja do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i wymiany doświadczeń. Udział w wydarzeniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z czynnikami, które będą decydowały o biznesowym sukcesie w nadchodzących latach.

Swój sukces Forum Nowoczesnej Produkcji zawdzięcza radzie programowej czuwającej nad zakresem tematycznym imprezy. W jej skład wchodzą przedstawiciele zarządów największych firm produkcyjnych, reprezentanci administracji centralnej oraz eksperci w zakresie produkcji i nowych technologii. Radzie przewodniczy Dariusz Piotrowski, VP i Dyrektor Generalny, Dell Technologies Polska.

Pierwszy dzień

Jak co roku w trakcje forum będą miały miejsce wystąpienia ekspertów oraz debaty. Poruszone będą między innymi tematy takie jak:

 • Czy dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo oparte o technologie? Jakie są inne ważne elementy?
 • Jak uchronić przedsiębiorstwo przed wpływem nagłych zmian geopolitycznych?
 • Skutki uboczne wdrażania nowych technologii – automatyzacja zakładów w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.
 • Jak powinny zmieniać się formy i modele zarządzania?
 • Wielowymiarowy aspekt budowania zaufania do przedsiębiorstwa – B2B, B2C, rynek pracy
 • W jaki sposób komunikować zmianę wśród pracowników?
 • Zmiany w poszukiwanych kompetencjach pracowniczych z perspektywy ostatnich lat i najbliższej przyszłości.

Pierwszy dzień forum zakończy SESJA ROUND TABLES. W poprzednich latach ta formuła cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. Sesja to okazja do dyskusji z udziałem ekspertów w mniejszym gronie. Spotkanie przy stolikach to możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.

Drugiego dnia

Drugiego dnia Forum odbędą się między innymi debaty na następujące tematy :

 • Budowanie zaufania.
 • Znaczenie komunikacji wizualnej.
 • Jaka jest rola komunikacji na zewnątrz organizacji?
 • Ochrona sieci przemysłowej jako istotny element strategii cyberbezpieczeństwa w przemyśle.
 • Luki w zabezpieczeniach i ich konsekwencje.
 • Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej.
 • Najnowsze rozwiązania w zrobotyzowanych fabrykach.
 • Green factory.
 • Efektywność energetyczna i sytuacja na rynku cen energii.

Zachęcamy do udziału w Forum Nowoczesnej Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech imprezie której patronuje SEKA S.A.

forumprodukcji.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej