SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020

18 grudnia 2019 r. w siedzibie Sejmu Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 r. Poza długofalowymi kampaniami, prowadzone będą też działania kontrolne w obszarach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń. Taką branżą jest budownictwo.

Gdzie będą kontrole?

  • W przedsiębiorstwach i zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy. Plan zadań długofalowych na lata 2019-2021 zakłada objęcie szczególną formą nadzoru wymienionych placówek.
  • W zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  • U pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowujące ich firmy do standardów prawa i kontrole tych podmiotów, które nie przystąpiły do realizacji programu lub odstąpiły od jego realizacji.
  • W budownictwie zakres przedmiotowy kontroli zostanie poszerzony o ocenę przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących.
  • W zakładach opieki zdrowotnej. Kontrole mają na celu ograniczenie wpływu zagrożeń związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem leków cytostatycznych.
  • U pracodawców działających w branżach takich jak: opieka zdrowotna, górnictwo oraz handel. Kontrole podmiotów prowadzących działalność leczniczą obejmą placówki szpitalne i ambulatoryjne. W górnictwie – będą ukierunkowane na ujawnienie nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniami dla życia lub zdrowia pracowników kopalń oraz podmiotów świadczących usługi górnicze. W handlu kontrola obejmie realizację postanowień obowiązującej od 2018 r. ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Źródło: https://www.pip.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej