SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

24 października br. odbyły się ostatnie w edycji jesiennej warsztaty bhp organizowane przez Prosave.pl i pod patronatem SEKA S.A. Miastem, które zgromadziło zainteresowanych tematyką bhp, był Wrocław, nie bez kozery nazywany „Miastem Spotkań”.  

Prosave.pl to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości artykułów BHP, a jej misją jest ochrona osób, które pracują w warunkach wymagających zabezpieczenia ich ciała przed uszkodzeniem. Warsztaty bhp prowadzone przez ekspertów tej branży były doskonałym miejscem, by poznać najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne.

W części wystawowej uczestnicy mogli „na żywo” zobaczyć nowoczesne rozwiązania w zakresie środków ochrony indywidualnej, obejrzeć i przymierzyć różne modele.

Czy warto uczestniczyć w warsztatach? Zdecydowanie tak! Po pierwsze, jest to bardzo ciekawy program, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej – mówi Agata Janecka, dyrektor SEKA S.A. Oddział Wrocław. – Podczas wykładów eksperci szczegółowo omawiali najnowsze rozwiązania oraz praktyczne użycie środków ochrony indywidualnej – dodaje.

Po drugie, jak podkreśla, takie spotkania to doskonała okazja do konsultacji ze specjalistami w zakresie doboru ŚOI. Wystawcy często proponowali bezpłatne przetestowanie sprzętu, co ma umożliwić pracodawcy dokonania najbardziej trafnego wyboru.

Program imprezy we Wrocławiu:

 • Prosave.pl – „Nowoczesna koncepcja zarządzania BHP w zakładzie pracy w oparciu o autorskie rozwiązania systemowe Prosave.pl – Outsourcing BHP”.
 • Ansell – „Rękawice – Nowe rozwiązania do ,,starych’’ zagrożeń”.
 • JSP – „Dobór odpowiednich ochron dróg oddechowych”.
 • PPO – „Czy każdy but bezpieczny jest bezpieczny?”
 • Protekt – „Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości”.
 • Atlas – „Atlas- Next Step- praca, zdrowie, innowacje”.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Agatą Janecką Dyrektorem oddziału SEKA S.A. we Wrocławiu tel. 71 738 38 08 | kom. 505 055 398 | e-mail: agata.janecka@seka.pl  

 

 

 

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej