SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w czasie szkoleń BHP

W branży BHP skuteczność nauczania jest kluczowa, ponieważ przekazywane informacje w przyszłości mogą zadecydować o czyimś zdrowiu lub życiu. Uczestnik szkolenia powinien więc zostać poddany takiej formie wizualnej, która w maksymalny sposób zmniejszy ryzyko rozproszenia i znużenia. Taką formą są właśnie szkolenia z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości.

Z artykułu dwóch amerykańskich profesorów, Baukala i Ausburna, zatytułowanego Proposed Multimedia Cone Of Abstraction: Updating a Classic Instructional Design Theory, dowiadujemy się, że wirtualna rzeczywistość zapewnia zapamiętywalność na średnim poziomie 75%. Dla porównania, treści czytane były zapamiętywane na poziomie 10%, a wiadomości przekazywane w tradycyjnej formie wykładu – na poziomie poniżej 50%. Wirtualna rzeczywistość jest więc narzędziem, które stanowi poważną konkurencję dla tradycyjnych metod nauczania, a wykorzystanie jej w branży BHP wiąże się z ogromnymi korzyściami, przekładającymi się na bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie.

Jedną z takich aplikacji jest EWAKUACJA VR, przeznaczona do szkolenia z ewakuacji z możliwością personalizacji o konkretny plan budynku klienta.

VR dobrze się też sprawdzi przy szkoleniach ppoż., wstępnych, szkoleniach z ewakuacji budynku, przy zapoznawaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, w czasie szkoleń dla gości zewnętrznych, firm, biur czy hoteli.

Inne aplikacje firmy BHP VR związane z ppoż. to „Pierwsza pomoc przy poparzeniu” oraz „Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym”.

Aplikacje VR to nie tylko doświadczenie zagrożenia, ale również sposób na mierzenie efektywności szkolenia i ocenę wiedzy użytkowników. Każdy uczestnik za swoje działania otrzymuje punkty, odznaki i informacje, które pozwalają na stworzenie tabeli wyników za poszczególne zadania. Specjalista, który prowadzi szkolenie, może w łatwy sposób ocenić wiedzę uczestników szkolenia, stworzyć raport i mierzyć postępy grupy.

Źródło: Magazyn SEKA


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności