Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Przed przystąpieniem do pracy operatorzy podnośnikowych wózków jezdniowych podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego  powinni przejść odpowiednie szkolenia oraz zobowiązani są zdać egzamin państwowy. W miejscu zatrudnienia powinni przejść instruktarz przeprowadzony przez pracodawcę uwzględniający specyfikę danego zakładu pracy.

  • Podstawowym wymogiem, jaki musi spełniać osoba pragnąca uzyskać stosowne uprawnienia operatora podnośnikowych wózków jezdniowych, jest ukończenie 18 lat.
  • Drugim warunkiem jest pozytywny, aktualny wynik badań lekarskich z zakresu medycyny pracy stosownych do wykonywanej pracy.

Egzamin państwowy.

Przez wózki jezdniowe z podnoszeniem mechanicznym rozumie się:
„wózki z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W związku z powyższym wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia (wózki unoszące, pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.”

Przejście szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu nie są obligatoryjne. Jednak wymagany szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych powoduje, że zdanie egzaminu bez wcześniejszych kursów jest niezwykle trudne. Szkolenia po prostu się opłacają!

W naszej ofercie:

Pracownicy obsługujący wózki zasilane gazem powinni dodatkowo przejść szkolenie w zakresie obsługi i wymiany butli.

Państwowa komisja egzaminacyjna powoływana jest przez regionalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia są przyznawane na określony czas i muszą być odnawiane.

 

Odnowienia wymagają również badania lekarskie w ramach medycyny pracy.

Instrukcje pracodawcy

Szkolenie na miejscu pracy powinno obejmować między innymi:

  • zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
  • zasad składowania materiałów określając m.in. dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania
  • informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania
  • zasad dotyczących przemieszczania przedmiotów, w szczególności ich masy i położenia środka ciężkości
  • zasad obsługi używanych maszyn i urządzeń technicznych.

Źródła:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00293
https://www.udt.gov.pl/

Masz pytania? Zadzwoń do nas!
Elastycznie dostosujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb.

tel. 22 517 88 50
kom. 509 686 939
mail warszawa@seka.pl

Zobacz więcej