SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Według rankingu najbardziej stresujących zawodów praca na stanowisku pielęgniarki znajduje się w jego czołówce. Nic dziwnego, jest to praca zmianowa, obejmująca pracę w nocy, a jej wykonywanie obarczone jest dużym ryzykiem.

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała kartę informacyjną dotyczącą zagrożeń na tym stanowisku pracy oraz zasad jak bezpiecznie wykonywać swoje czynności w tym zawodzie.

Zagrożenia biologiczne

Bezpośredni kontakt z pacjentami, którzy bywają nosicielami groźnych chorób, oraz materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych – to czynniki zwiększające ryzyko zachorowania.

Najbardziej niebezpieczne:

 • wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) powoduje zapalenie, marskość i raka wątroby oraz objawy pozawątrobowe;
 • wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), powoduje żółtaczkę wszczepienną;
 • wirus HIV, powoduje upośledzenie układu immunologicznego AIDS;
 • wirus grypy lub paragrypy – w okresach zwiększonych zachorowalności;
 • drobnoustroje – bakterie (w tym chorobotwórcze takie jak chlamydie, paciorkowce, gronkowiec złocisty), grzyby i pasożyty.

Zagrożenia chemiczne

Trucizny, preparaty dezynfekcyjne i leki cytostatyczne mogą wywoływać skutki zdrowotne o różnym nasileniu od uszkodzeń skóry, błon śluzowych, układu oddechowego po zmiany nowotworowe, a nawet zgon.

Aby ograniczyć narażenie na kontakt z tymi substancjami należy przede wszystkim:

 • podczas szkoleń bhp dowiedzieć się więcej o możliwym negatywnym działaniu stosowanych preparatów;
 • bezwzględnie przestrzegać przyjętych u pracodawcy procedur postępowania z truciznami;
 • stosować odpowiednie środki ochrony dłoni przeznaczone do pracy w narażeniu na czynniki chemiczne.

Zagrożenia związane z pracą w wymuszonej pozycji

Praca w pozycji stojącej, długotrwałe wykonywanie czynności w pozycji siedzącej, przyjmowanie wymuszonej pozycji ciała (np. dźwiganie pacjentów) mogą powodować choroby układu mięśniowo-szkieletowego, w szczególności choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, obręczy barkowej i nadgarstków.

Szczególnie ryzykowne są:

 • ręczne przenoszenie i przemieszczanie ciężarów – wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjentach leżących;
 • niewłaściwa pozycja ciała podczas podnoszenia ciężarów, zbyt duże tempo powtarzających się czynności;
 • niewłaściwe nawyki przy pracy siedzącej.

Odpoczynek podczas przerwy i odpowiednie ćwiczenia pozwolą na zmniejszenie codziennego zmęczenia i dolegliwości.

Inne zagrożenia

Stres i wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego w wyniku pracy zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności zawodowej oraz innych czynników psychologicznych i organizacyjnych.

Pracodawca powinien zapewnić dobrą organizację stanowiska pracy, zadbać o dobór sprzętu pomocniczego. Ponadto jego obowiązkiem jest wykonanie analizy oceny ryzyka zawodowego. Powinien to uczynić przy wykorzystaniu standaryzowanych narzędzi ankietowych, a także skorzystać z doradztwa psychologa pracy.

Ulotka PIP do pobrania.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!