SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Morze pod względem bezpieczeństwa kąpieli znacząco różni się od innych zbiorników wodnych. W strefie brzegowej morza występują najbardziej dynamiczne procesy, takie jak falowanie i silne prądy. Elementy te stwarzają wiele zagrożeń, nie tylko dla przeciętnego turysty, ale również dla zawodowego pływaka.

Klaudia Ołownia, doktorantka IV roku studiów doktoranckich na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na podstawie swoich obserwacji, rozmów z ratownikami wodnymi, osobami zajmującymi się badaniem morza pod wieloma aspektami oraz krytycznej analizy dostępnej literatury stworzyła własną typologię zagrożeń występujących w Morzu Bałtyckim.

Zagrożenia te dzieli na: naturalne (ruch wody morskiej) i atmosferyczne oraz związane z działalnością człowieka: budowle ochrony brzegów, biologiczne i chemiczne.

Zagrożenia związane z ruchem wody morskiej to:

 • wysokie fale – Morze Bałtyckie jest morzem bezpływowym, a falowanie wiatrowe jest najczęściej spotykanym na tym akwenie. Wysokość fali, czyli stan morza, w dużym stopniu zależy od siły wia Im większa siła wiatru, tym wyższy stan morza. W momencie, kiedy fale osiągną wysokość 70 cm, wprowadzony zostaje zakaz kąpieli.
 • prądy przybrzeżne – są to: prąd wzdłużbrzegowy – najsilniejszy. Osoba kąpiąca się w morzu bezwładnie przenoszona jest przez prąd wzdłuż brzegu w prawą lub lewą stronę. Prąd powrotny – prąd płynący od brzegu w stronę morza. Osoba, która stoi w wodzie, ma wrażenie, że coś ją „podcina” od strony brzegu w kierunku morza. Prąd rozrywający – występujący rzadko na polskim wybrzeżu. Są to strumienie wody skierowane od lądu w stronę morza, które w pewnym momencie rozmywają się w toni wodnej.
 • cofka – polega na podwyższeniu poziomu wody przez silnie wiejący wiatr w kierunku dolądowym. W czasie cofki nieliczne fale przy brzegu osią-gają około 2 m wysokości. Taka masa wody z łatwością przewraca dorosłego, silnego mężczyznę.
 • upwelling – polegający na podnoszeniu się wód głębinowych na powierzchnię wody. Różnica między temperaturą wody na powierzchni a wody głębinowej jest znaczna. Na kąpie-liskach zakaz kąpieli wprowadzany jest przy temperaturze wody poniżej 14o

Zagrożenia zależne całkowicie od warunków atmosferycznych to tzw. gęsta mgła adwekcyjna i burza.

Budowle ochrony brzegów, oprócz funkcji ochronnej, stwarzają zagrożenie dla osób kąpiących się. W ich pobliżu jest bezwzględny zakaz kąpieli, ponieważ występują tam silne prądy oraz nagłe skoki głębokości sięgające kilku metrów.

Do zagrożeń biologicznych zaliczamy sinice oraz bakterie E. coli i Enterococci.

Zagrożenia chemiczne dzielimy na: substancje ropopochodne oraz pozostałości po II wojnie światowej.

Kiedy i gdzie można bezpiecznie się kąpać?

Podstawą jest wybranie kąpieliska strzeżonego. Większość kąpielisk na wybrzeżu przechodzi audyt, w ramach którego sprawdza się przygotowanie oraz funkcjonowanie kąpielisk pod względem organizacji, wyposażenia w sprzęt ratunkowy oraz sprzęt medyczny pierwszej pomocy.

Źródło: Magazyn SEKA

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!