SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Okres zimowy to czas szczególnego zagrożenia pożarowego

Wbrew pozorom zimą dochodzi do zwiększonej liczby pożarów, ponieważ ogień wybucha zazwyczaj wewnątrz budynków. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem.

Co roku przed okresem grzewczym Straż Pożarna apeluje o szczególne zwrócenie uwagi i stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. Ich przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.

Najpierw jednak warto poznać najczęstsze przyczyny powstania pożarów w okresie zimowym. A są to (według danych straży pożarnej):

  • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym,
  • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
  • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
  • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w domu zależy przede wszystkim od nas samych i naszych czynów. Zapamiętaj więc  tych kilka ważnych zasad:

  • nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
  • używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej,
  • nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiaj stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
  • nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, ) – zachowaj odległość minimum 50 cm,
  • nie zatykaj przewodów wentylacyjnych,
  • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – bardzo często takie praktyki, zwłaszcza w budynkach z centralnymi gazomierzami, gdzie teoretycznie ogrzewa się mieszkania nie na własny koszt kończą się poważnym zatruciem organizmu.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić straż pożarną. Po przybyciu strażaków należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej.

Źródło: http://www.psp.kolobrzeg.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!