SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zdobądź kwalifikacje zawodowe G1

„Zawód Elektryk” Zdobądź kwalifikacje zawodowe G1. SEKA S.A. odział we Wrocławiu oferuje kurs od podstaw. Zajęcia są współfinansowane w ramach projektu „Zdobądź rynek pracy dzięki nowym kwalifikacjom”. Szkolenie zakończone jest egzaminem przeprowadzanym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Nowe uprawnienia wzmocnią twoją pozycję na rynku pracy!

Warunki

Szkolenie będzie przeprowadzane w dniach 9-10.11 oraz 16-17.11.2019 r. ( 2 weekendy). Koszt od osoby zatrudnionej to tylko 300 złotych dla osób bezrobotnych szkolenie jest bezpłatne dofinansowanie obejmuje koszt egzaminu. Uzyskane uprawnienia zachowują swoją ważność przez pięć lat a więc jest to inwestycja w przyszłość.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu kompleksowe wsparcie mieszkańców aglomeracji wrocławskiej w zakresie kształcenia zawodowego.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać tajniki zawodu elektryka zdobywając wiedzę od postaw tego zawodu.  Zdobyta podczas kursu wiedza i umiejętności pozwalają na wykonywanie czynności w obszarze montażu, obsługi, konserwacji, remontu, a także w zakresie kontroli i pomiaru:

 • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV oraz powyżej 1 kV,
 • zespołów prądotwórczych powyżej 50 kW mocy,
 • urządzeń prądotwórczych funkcjonujących w ramach sieci elektroenergetycznej niezależnie od wysokości napięcia znamionowego,
 • urządzeń o charakterze elektrotermicznym,
 • sieci oświetlenia ulicznego,
 • sieci trakcyjnych,
 • urządzeń i instalacji, których zadaniem jest sterowanie i zabezpieczanie w/w.

Zgłoś się już dzisiaj!

Zapisy: www.kompetencjeprzyszlosci.com.pl

Kontakt: Barbara Zygner Specjalista ds. szkoleń tel. 71 738 38 05 | kom. 505 135 412 | e-mail: barbara.zygner@seka.pl

Oddział SEKA S.A. we Wrocławiu

Kaszubska 8, 50-214 Wrocław

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!