Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wypadek w miejscu pracy może się zdarzyć nawet w najlepiej przygotowanym i troszczącym się o bezpieczeństwo zakładzie, a już tym bardziej, gdy ze strony pracodawcy doszło do uchybień. Zdarzenie musi być dokładnie wyjaśnione, aby zbadać jego przyczyny, a także wyciągnąć istotne wnioski na przyszłość. W tym kontekście ogromną rolę do odegrania ma zespół powypadkowy.

Czym dokładnie jest zespół powypadkowy?
Kto go powołuje?
W jaki sposób pracuje zespół powypadkowy?
Dziś odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Czym jest zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy to organ, który powołuje pracodawca, aby ustalić okoliczności oraz przyczyny wypadku w miejscu pracy. W jego skład wchodzą dwie osoby. Mogą one rekrutować się spośród pracowników służby BHP, jeżeli taka istnieje w zakładzie lub spośród pracowników, którym powierzono zadania służby BHP. W skład zespołu może także wchodzić państwowy inspektor pracy, podobnie jak pracownik legitymujący się zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu w zakresie BHP. Wyjątek stanowią małe przedsiębiorstwa, w których zespół powypadkowy nie może być stworzony w ten sposób. Wówczas w jego skład wchodzą pracodawca oraz specjalista z zakresu BHP spoza przedsiębiorstwa. Za powołanie zespołu odpowiada pracodawca, który ponosi także koszty związane z działalnością zespołu.

Jakie zadania wykonuje zespół powypadkowy?

Zespół powypadkowy jest powoływany, kiedy w zakładzie pracy dojdzie do wypadku, w którym poszkodowany zostanie jeden lub więcej pracowników. Jego praca powinna rozpocząć się niezwłocznie, gdy tylko informacja o wypadku wyjdzie na jaw.

Pierwszym zadaniem zespołu powypadkowego jest przeprowadzenie oględzin w miejscu wypadku. Kontroli podlega między innymi stan techniczny maszyn oraz innych urządzeń, które być może miały wpływ na zaistnienie wypadku. Oględzinom podlegają jednocześnie wykorzystywane urządzenia ochronne, natomiast same warunki wykonywania pracy powinny być dokładnie zbadane. To niezwykle cenne informacje. Na etapie oględzin można niekiedy wysnuć pierwsze hipotezy dotyczące wypadku, które w kolejnych etapach dochodzenia będą poddawane weryfikacji.

Następnie zespół powypadkowy dokonuje fotografii miejsca wypadku, a gdy zajdzie taka potrzeba, sporządza również jego szkic. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, zespół powypadkowy powinien wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego lub poszkodowanych. Informacje są również zbierane od świadków zdarzenia. Świadkami są nie tylko osoby, które widziały zdarzenie, ale również inni pracownicy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce lub słyszeli odgłosy związane z wypadkiem.

Zespół powypadkowy zbiera także opinie specjalistów – przede wszystkim lekarza, który badał poszkodowanych. Zależnie od charakteru wypadku, do przedstawienia opinii mogą być wykorzystani inni eksperci. Jednocześnie zespół powypadkowy kompletuje dowody z reszty dostępnych źródeł, do których mogą się zaliczać nagrania z monitoringu, dokumenty dotyczące przeglądu i konserwacji maszyn oraz wszelkie inne informacje mające znaczenie dla sprawy.

Po skompletowaniu potrzebnych materiałów zespół powypadkowy dokonuje kwalifikacji prawnej wypadku – wskazuje, czy zdarzenie rzeczywiście może zostać uznane za wypadek przy pracy.

Na koniec zespół wyciąga wnioski, przede wszystkim dotyczące oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku i rekomenduje środki profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń.

Efektem pracy zespołu powypadkowego jest protokół powypadkowy, który musi zostać sporządzony w ciągu maksymalnie 14 dni od zawiadomienia o wypadku.

Podjęcie działań dążących do eliminacji wypadków w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji opartej na zaufaniu, między pracownikiem a środowiskiem pracy. Każdemu pracodawcy powinno zależeć na utrzymaniu poczucia bezpieczeństwa wśród swoich pracowników.

Specjalistyczne szkolenia BHP w ofercie SEKA S.A.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej