SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W latach 2019 i 2020 wchodzą w życie zmiany w podatku VAT. Nie zwlekaj, przygotuj się do wyzwań, które one z sobą niosą. Oddział SEKA S.A. w Szczecinie oferuje kompleksowe szkolenia, które pozwolą Ci uzyskać usystematyzowaną wiedzę i przygotują Cię na trudności, jakich można się spodziewać. Skorzystaj z naszej oferty!

Adresatami szkolenia są pracownicy biur rachunkowych, działu księgowości oraz wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie podatkowym. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szczecińskiego oddziału SEKA S.A. ul. Żubrów 3 (parter) we wtorek 29 października w godzinach 09:00 – 15:00. Koszt szkolenia to 800 złotych.

Szkolenie składać się będzie z trzech części.

Cześć pierwsza. Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

Zakres tematyczny obejmuje:

 1. Rozbudowa wykazu podatników VAT od 1 września 2019 r. (Biała lista podatników):
 2. Rozszerzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) od 1 listopada 2019 r.:
 3. Zmiany od 1 listopada 2019 r. dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym:
 4. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:
 5. Nowa matryca stawek VAT:
 6. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej:
 7. Zmiany w transakcjach międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r.:
 8. Stosowanie kas fiskalnych według nowych zasad w 2019 r.:
 9. Nowe zasady stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, u których roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł:
 10. Modyfikacja zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT od 1 stycznia 2019 r.:
 11. Regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
Część druga. Istotne orzeczenia sądowe oraz interpretacje organów podatkowych
dot. rozliczania VAT

 

Część trzecia. Pozostałe istotne zagadnienia dotyczące rozliczania VAT

Zakres tematyczny obejmuje:

 1. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2019 i 2020 r.:
 2. Świadczenia nieodpłatne w 2019 i 2020 r. – wybrane zagadnienia:
 3. Prawo do odliczenia VAT w 2019 i 2020 r. – wybrane zagadnienia:
 4. Dyskusja, pytania uczestników i odpowiedzi.

Kontakt Marcin Charęża – Zastępca Dyrektora ds. szkoleń / Starszy specjalista ds. bhp / Inspektor ochrony ppoż.
tel. 91 88 19 502, 506 279 179
e-mail: marcin.chareza@seka.pl


Zarejestruj się już dzisiaj!

 

Lokalizacja


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!