Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

1 maja 2004 roku Polska została oficjalne przyjęta do Unii Europejskiej. Stając się jej członkiem, zyskała zarówno obowiązki, jak i szereg korzyści. Jedną z nich jest możliwość uzyskania dotacji unijnej na określony cel, uzasadniony społecznie czy gospodarczo i ujęty w starannie opracowanym projekcie. O dotacje może się starać każdy, kto ma ciekawy pomysł i potrafi go odpowiednio zaprezentować. 

Zapoznaj się z ofertą naszych usług w zakresie Projektów Unijnych. Oferujemy wsparcie w pozyskaniu środków UE oraz raz realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich

Dofinansowania unijne i ich cel

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy często borykają się z problemem braku środków na realizację atrakcyjnej i przyszłościowej inwestycji. W konsekwencji wiele projektów potencjalnie korzystnych, np. dla regionu czy miejscowości, trafia do archiwum, gdzie w zapomnieniu porasta kurzem. Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej mają one szansę nie tylko ujrzeć światło dzienne, ale też mogą zostać zrealizowane, przynosząc wiele korzyści społeczeństwu. Polska, jak wszystkie kraje UE, jest beneficjentem funduszy unijnych, których kwota w programie na lata 2014-2020 wyniosła aż 82,50 mld euro. Natomiast w latach 2021-2027 Polakom przyznano pulę około 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro z polityki spójności i 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jaki jest cel tego dofinansowania? Fundusze są przyznawane na realizację projektów, które mają:

  • wyrównywać tempo wzrostu gospodarczego krajów wspólnoty,
  • poprawiać poziom życia jej mieszkańców,
  • podnosić poziom edukacji,
  • sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości,
  • sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu kraju oraz jego mieszkańców.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe na wiele sposobów, od realizacji projektów badawczych, przez rozwój infrastruktury społecznej, po szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej i inne formy doskonalenia.

Kto może się ubiegać o dotację unijną?

Staranie się o dotację unijną wymaga przede wszystkim zapoznania się z procedurami. Wnioski powinny bowiem mieć odpowiednią formę uzupełnioną dokumentacją. Muszą też być złożone w określony sposób, w wyznaczonym do tego miejscu i terminie. Spełnienie tych wszystkich wymagań nie jest łatwe, a powodem odrzucenia wniosku mogą być nawet niewielkie braki w dokumentacji. Kandydaci mogą jednak skorzystać ze wsparcia ekspertów, którzy zajmują się tym zawodowo. O dotacje mogą się ubiegać:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • placówki naukowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Zależnie od podmiotu, fundusze są przyznawane na zróżnicowane cele. Przykładowo osoba fizyczna może się starać o dotacje na założenie firmy, organizacja pozarządowa – na programy naukowe dla dzieci czy pomoc osobom w trudnej sytuacji. Przedsiębiorca czy placówka badawcza mają szansę uzyskać środki na realizację projektów badawczych, wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szkolenia z pierwszej pomocy, zawodowe, językowe i inne dla pracowników czy też informatyzację.

Jak złożyć wniosek o dotację unijną?

Chociaż z funduszy unijnych potencjalnie może skorzystać każdy, droga do ich uzyskania nie jest łatwa. Poważną przeszkodę stanowią wymogi formalne, które oznaczają ogromny wkład pracy. Istotny jest też pomysł, godny uwagi i wsparcia finansowego. Kandydat nie tylko musi go mieć, ale też powinien umieć wykazać korzyści z jego realizacji. W tym celu jest niezbędne przeprowadzenie analizy rynku i wyliczenie kosztów oraz potencjalnych zysków (niekoniecznie finansowych). Dofinansowanie jest przyznawane w ramach wielu programów, dlatego starając się o nie, należy wybrać ten najbardziej odpowiadający charakterowi inwestycji. O sukcesie, czyli podjęciu pozytywnej decyzji przez komisję, decydują staranność i poprawność wypełnienia wszystkich niezbędnych formularzy. Istotne jest też dotrzymanie obowiązujących terminów.

Skontaktuj się z nami Marcin Lefek Dyrektor Działu Projektów Unijnych kom: 510 059 638 e-mail: marcin.lefek@seka.pl

 

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE.


edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też: bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40   Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej