Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nie od dziś wiadomo, jak wielką rolę odgrywają w przedsiębiorstwach bezpieczeństwo i higiena pracy. Nie chodzi wyłącznie o spełnienie norm formalnych wynikających z przepisów, ale także unikanie potencjalnych zagrożeń, na które narażeni są pracownicy. Jednym z narzędzi poprawiających poziom bezpieczeństwa jest audyt bezpieczeństwa, który można przeprowadzić w przedsiębiorstwie. Czy jest on obowiązkowy? Kiedy warto zdecydować się na taki krok?

Audyt bezpieczeństwa obowiązkiem pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek systematycznie kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Zadaniem tym mogą zajmować się pracownicy służby BHP, jednak w praktyce zwłaszcza mniejsze firmy korzystają z pomocy partnerów zewnętrznych specjalizujących się w tym zakresie. Pracodawca zarządza bezpieczeństwem w zakładzie na trzy sposoby. Jednym z nich jest kontrola polegająca na szukaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa pod względem bezpieczeństwa. Osobnym narzędziem jest nadzór, który odbywa się na podstawie kontroli i zakłada podejmowanie decyzji. Z kolei audyt bezpieczeństwa polega na weryfikacji zgodności stanu rzeczywistego panującego w przedsiębiorstwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa. W tym sensie przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego przeprowadzania audytów.

Korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

Niezależnie od obowiązku, okresowe audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie są wskazane i korzystne. Szkolenia okresowe BHP nie są bowiem jedynym aspektem wpływającym na poziom bezpieczeństwa. Audyt pozwoli uniknąć potencjalnych problemów mogących wystąpić w przyszłości. Najważniejszą korzyścią płynącą z regularnych audytów bezpieczeństwa jest ochrona zdrowia i życia pracowników, ponieważ audyt pozwala dostrzec potencjalne zagrożenia. Regularnie przeprowadzane audyty pozwalają przedsiębiorstwu ze stuprocentową pewnością dostosować się do aktualnych przepisów prawa i dzięki temu uniknąć ewentualnych kar finansowych w razie kontroli. Jeśli nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy jest zlecany specjalistom z zewnątrz, współpraca również rozpoczyna się całościowym audytem bezpieczeństwa, który ma na celu udoskonalenie obowiązujących procedur i rozwiązań.

Przebieg audytu BHP

Szczegółowy przebieg audytu bezpieczeństwa w dużej mierze zależy od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo oraz jego charakterystyki. Istnieją jednak pewne stałe elementy, które powinny znaleźć się w każdym audycie i zostać poddane weryfikacji. Należą do nich:

  • ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach,
  • pomiar i ocena czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • weryfikacja aktualności szkoleń z zakresu BHP,
  • kontrola systemu udzielania pierwszej pomocy,
  • kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń,
  • sprawdzenie regulaminu bezpieczeństwa obowiązującego w przedsiębiorstwie,
  • przegląd dokumentacji związanej z bezpieczeństwem w miejscu pracy.

 

Przeprowadzenie audytu kończy się stworzeniem raportu, który ocenia aktualny stan faktyczny, jak również zawiera propozycje ewentualnych zmian, które poskutkują dostosowanie firmy do aktualnie obowiązujących przepisów.

Audyt bezpieczeństwa w naszej ofercie

jest więc niezwykle korzystny z punktu widzenia przedsiębiorcy. W SEKA od lat wspieramy naszych partnerów w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt bezpieczeństwa to jeden z najważniejszych elementów naszej oferty obok szkoleń i outsourcingu z zakresu BHP. Lata doświadczenia pozwoliły nam zdobyć wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w różnych gałęziach gospodarki, dlatego jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom niezależnie od branży, w której funkcjonują.


edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej