SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji wystąpiły zachorowania, które charakteryzują się wysoką temperaturą ciała pow. 38°C, kaszlem, dusznościami i problemami z oddychaniem. Epidemiologia zakażenia 2019-nCoV, czyli koronawirusem,  nie jest jeszcze dobrze znana.

W komunikacie z 25 stycznia 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że dla celów dochodzenia epidemiologicznego zostały opracowane wstępne definicje przypadków oraz zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie tym wirusem.


Dział Nadzoru SEKA S.A. wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i potrzebie chwili, zainicjował produkcję materiałów dotyczących profilaktyki podczas epidemii koronawirusa. Tutaj znajdziecie pliki PDF w formacie A3 oraz PDF w formacie A4 jeśli chcielibyście je drukować na drukarce biurowej lub wysyłać link mailem.


Objawy zakażenia

Zgodnie z  wytycznymi za przypadek podejrzany uznaje się przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r., ma związek z odbytą podróżą do obszarów występowania wirusa lub z bliską stycznością* z osobą, która podróżowała, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów i charakteryzuje się:

  • temperaturą ciała powyżej 38°C,
  • objawami choroby układu oddechowego, np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS.

*Styczność jest definiowana jako: kontakt z wydzielinami dróg oddechowych lub płynów ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie wywołane 2019-nCoV, a także opieki nad taką osobą lub zamieszkiwanie z nią. Dotyczy również osoby podróżujące z osobą podejrzaną o zachorowanie.

Zasady postępowania

W miejscu zamieszkania z osobą, która ma objawy wirusa, należy:

  • nosić maseczki ochronne na twarzy i unikać kontaktu twarzą w twarz;
  • po porozumieniu telefonicznym z najbliższym szpitalem zakaźnym, szpitalem, lekarzem pierwszego kontaktu lub właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, osobę chorą przewieźć w uzgodniony wcześniej sposób do wskazanej placówki medycznej;
  • poddać się obserwacji w szpitalu zakaźnym, w osobnych pomieszczeniach;
  • przedmioty, z którymi stykała się osoba podejrzana i pomieszczenia w których przebywała, poddać rutynowym zabiegom sanitarno-higienicznym (mycie, wietrzenie).

Osoby, które miały z zakażonym krótki kontakt, powinny poddać się nadzorowi epidemiologicznemu bez kwarantanny (mierzenie temperatury 2 x dziennie i zgłaszanie objawów ze strony układu oddechowego państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu).

GIS informuje, że w przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Polecamy przydatne linki do dalszego polecania i udostępniania:

Źródło: https://gis.gov.pl/

☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal.sekunda@seka.pl.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej