SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Prawo pracy – przedsiębiorca w gąszczu przepisów

Zwolnienie dyscyplinarne, kara nagany, urlop  na żądanie, czas pracy i nadgodziny, mobbing i dyskryminacja – to tylko kilka wybranych zagadnień  prawa pracy, które stanowią codzienność każdego pracodawcy. Rozwiązywanie problemów z nimi związanych powinno odbywać się zgodnie z prawem, a to wymaga od przedsiębiorcy doskonałej znajomości przepisów i umiejętności ich zastosowania.

Warto wskazać, że pracodawcę obowiązują nie tylko  przepisy  Kodeksu pracy, ale także dziesiątki innych ustaw i rozporządzeń, a nawet pośrednio orzeczenia Sądu Najwyższego. Obszerność i złożoność tej materii pogłębiają także liczne zmiany przepisów oraz ich interpretacji.

Jakie działania może podjąć pracodawca, by nie zginąć w gąszczu przepisów i nie płacić za niewiedzę?

Rozwiązań może być wiele, jednakże najskuteczniejsze są te, oparte na wiedzy i doświadczeniu.

Poznać swoje prawa. Przede wszystkim przedsiębiorca powinien zdać sobie sprawę z tego, że prawo chroni również jego interesy, nie tylko pracowników, a oprócz obowiązków – ma też uprawnienia i narzędzia do ich wyegzekwowania. Szkolenie z prawa pracy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które pragną poznać najważniejsze aspekty dotyczące stosunków pracy oraz uwzględniające interes pracodawcy.

Skorzystać z doradztwa z prawa pracy. W sytuacji, gdy dochodzi do konfliktów na linii pracownik-pracodawca, samodzielne rozstrzyganie tego typu problemów może być – w najlepszym wypadku – zbyt czasochłonne, a przez to nieefektywne. Niejednokrotnie źle rozwiązywane konflikty z pracownikami przysparzają pracodawcom o wiele poważniejsze kłopoty związane z postępowaniami  przed sądami pracy lub kontrolami uprawnionych organów. Dlatego też wsparcie ekspertów od prawa pracy daje gwarancję wymiernych korzyści.

Zyskać bezpieczeństwo. Doświadczeni prawnicy nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim zgodnie z prawem rozwiążą problem i wyeliminują konflikt, z reguły posłużą też poradą w innych kwestiach związanych z prawem pracy w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i pracownikami.

Eksperci z SEKA S.A. wspierają w każdym aspekcie prawnym.

Warto skorzystać z tej możliwości i scedować na nich przynajmniej część obowiązków wynikających z prawa pracy.


Bezpośredni kontakt: Robert Maliszewski Dyrektor Działu Prawnego SEKA S.A.

☎️  tel.: 22 517 88 44 e-mail: prawny@seka.pl


seka-audyt-czasu-pracy-forum-prawa-pracy seka-dokumentacja-pracownicza-forum-prawa-pracy seka-efektywne-zatrudnianie-pracownikow-forum-prawa-pracy

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!